Teksti suurus:

Kaitseministri määruste muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2017, 11

Kaitseministri määruste muutmine

Vastu võetud 22.12.2017 nr 19

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 196 lõike 5 ja kaitseliidu seaduse § 65 lõike 2 alusel.

§ 1.   Kaitseministri 14.04.2014 määruse nr 16 „Teenistuskohustuste täitmise tõttu hukkunud Kaitseliidu liikme matuse korraldamise kulu ulatus, tasumise tingimused ja kord” muutmine

Kaitseministri 14.04.2014 määruse nr 16 „Teenistuskohustuste täitmise tõttu hukkunud Kaitseliidu liikme matuse korraldamise kulu ulatus, tasumise tingimused ja kord” § 2 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Matusekulud kantakse kuni 5000 euro ulatuses.”.

§ 2.   Kaitseministri 01.02.2013 määruse nr 6 „Teenistusülesannete täitmise tõttu surnud kaitseväelase ja asendusteenistuja matuse korraldamise kulu ulatus, maksmise tingimused ja kord” muutmine

Kaitseministri 01.02.2013 määruse nr 6 „Teenistusülesannete täitmise tõttu surnud kaitseväelase ja asendusteenistuja matuse korraldamise kulu ulatus, maksmise tingimused ja kord” § 2 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Matusekulud kantakse kuni 5000 euro ulatuses.”.

§ 3.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

Kaia Iva
Sotsiaalkaitseminister kaitseministri ülesannetes

Meelis Oidsalu
Kaitseplaneerimise asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json