Teksti suurus:

Riigieelarve eraldise arvestamise alused, eraldise arvestamise hulka kuuluvad mittetöötavad riikliku pensioni saajad ja andmete esitamise kord

Riigieelarve eraldise arvestamise alused, eraldise arvestamise hulka kuuluvad mittetöötavad riikliku pensioni saajad ja andmete esitamise kord - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2017, 21

Riigieelarve eraldise arvestamise alused, eraldise arvestamise hulka kuuluvad mittetöötavad riikliku pensioni saajad ja andmete esitamise kord

Vastu võetud 21.12.2017 nr 188

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 51 lõike 4 alusel.

§ 1.  Riigieelarve eraldise arvestamise alused

  (1) Riigieelarve eraldise (edaspidi eraldis) õiguse tekkimise kalendrikuuks loetakse igat kalendrikuud (edaspidi kalendrikuu), kui Sotsiaalkindlustusamet teeb riikliku pensioni saajatele rahaliste hüvitiste väljamakseid riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel.

  (2) Sotsiaalkindlustusamet arvutab eraldise summa hiljemalt iga kalendrikuu viimaseks kuupäevaks.

  (3) Eraldise arvutamisel võetakse aluseks iga kalendrikuu 10. kuupäevaks riikliku pensioni saajale arvestatud riiklik pension koos maksustamisele kuuluvate summadega.

  (4) Eraldise summa arvutamisel võetakse arvesse käesoleva paragrahvi lõikes 3 arvestatud summa, millele kohaldatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 51 lõike 2 punktis 2 sätestatud eraldise määra.

§ 2.  Eraldise arvestamise hulka kuuluvad mittetöötavad riikliku pensioni saajad

  (1) Eraldise arvestamise hulka kuuluvad need riikliku pensioni saajad, kellel on õigus saada riiklikku pensioni riikliku pensionikindlustuse seaduse § 5 punkti 1 ja § 22 lõike 1 punkti 1 alusel.

  (2) Eraldise arvestamise hulka ei kuulu need riikliku pensioni saajad, kelle kohta on töötamise registris tehtud kalendrikuu esimese 15 kalendripäeva jooksul töösuhet kinnitav kanne.

  (3) Töösuhet kinnitavat kannet ei arvestata selle riikliku pensioni saaja puhul, kelle kohta on töötamise registris tehtud töötamise liigi kohta üks järgmistest kannetest:
  1) töölepingu alusel töötav isik, kellel on tulumaksukohustus Eestis, aga sotsiaalmaksukohustus välisriigis;
  2) tasuta töötamine;
  3) kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu komisjoni liige, kes ei ole kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu liige;
  4) viisa alusel Eestis viibiv isik, kes töötab töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel või on juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige.

§ 3.  Andmete esitamise kord

  Maksu- ja Tolliamet teeb § 2 lõigetes 2 ja 3 nimetatud töötamise registri andmed Sotsiaalkindlustusametile kättesaadavaks riigi andmevahetuskihi kaudu hiljemalt iga kalendrikuu 20. kuupäevaks.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json