Teksti suurus:

Usaldusnimekirja kinnitamiseks kasutatav avalik võti ja sellele vastava privaatvõtme kasutusala

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Usaldusnimekirja kinnitamiseks kasutatav avalik võti ja sellele vastava privaatvõtme kasutusala - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.02.2019
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2017, 40

Usaldusnimekirja kinnitamiseks kasutatav avalik võti ja sellele vastava privaatvõtme kasutusala

Vastu võetud 22.11.2016 nr 68
RT I, 23.11.2016, 9
jõustumine 26.11.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.12.2017RT I, 29.12.2017, 1001.01.2018

Määrus kehtestatakse e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Usaldusnimekirja kinnitamiseks kasutatav avalik võti

  Usaldusnimekirja kinnitamiseks kasutatav avalik võti on esitatud SHA512 räsialgoritmi kasutades isegenereeritud sertifikaadil järgmise sõnumilühendina:
  1) „15 53 27 39 af 6c d2 57 0e d9 57 37 61 f0 92 b6 b6 f4 79 93 35 c4 84 2a f3 0c b4 e6 80 21 c9 75 9d 32 c7 d6 bd c1 c4 52 03 1e ea c2 a6 d5 27 98 a5 8f d4 df e8 c8 8a ee 20 78 f5 ef 45 9e 56 a2”;
  2) „8e 66 cf 01 70 83 d5 b2 e2 c6 2c 93 54 e6 0f 7b f2 54 dd 0f bb a7 4a 0d 3b f5 20 5a 28 a3 68 d3 35 9c f5 42 22 17 39 85 82 87 8c e4 68 93 22 a5 d3 5c 20 c9 ee 84 e2 b1 f1 ed 42 67 03 dc da dd”.
[RT I, 29.12.2017, 10 - jõust. 01.01.2018]

§ 2.   Avalikule võtmele vastava privaatvõtme kasutusala

  Käesoleva määruse §-s 1 sätestatud avalikule võtmele vastavat privaatvõtit kasutatakse ainult Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 910/2014 e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93EÜ (ELT L 257, 28.08.2014, lk 73–114) artikli 22 kohase usaldusnimekirja ja selles sisalduvate andmete õigsuse kinnitamiseks.

§ 3.   Üleminekusäte

  Käesoleva määruse 26.11.2016. a jõustunud redaktsiooni §-s 1 nimetatud avalikku võtit ja sellele vastavat privaatvõtit võib käesoleva määruse §-s 2 nimetatud usaldusnimekirja ja selles sisalduvate andmete õigsuse kinnitamiseks kasutada kuni 01.03.2018. a.
[RT I, 29.12.2017, 10 - jõust. 01.01.2018]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json