Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 „Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2017, 53

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 „Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 27.12.2017 nr 198

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määrusega nr 319 „Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine” kinnitatud „Justiitsministeeriumi põhimääruse” punkti 46 täiendatakse alapunktiga 61 järgmises sõnastuses:

„61) kohaliku omavalitsuse üksuste haldusaktide üle järelevalve teostamine;”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Urmas Reinsalu
Justiitsminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json