Teksti suurus:

Siseministri 22. detsembri 2009. aasta määruse nr 92 „Politsei andmekogu pidamise põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2018, 3

Siseministri 22. detsembri 2009. aasta määruse nr 92 „Politsei andmekogu pidamise põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 21.12.2018 nr 34

Määrus kehtestatakse politsei ja piirivalve seaduse § 13 lõike 1 alusel.

§ 1.   Siseministri 22. detsembri 2009. aasta määruses nr 92 „Politsei andmekogu pidamise põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõike 3 punkti 3 täiendatakse pärast sõnu „hoiatustrahvi määr” sõnadega „või mõjutustrahvi määr”;

2) paragrahvi 19 lõike 2 punkti 4 täiendatakse pärast sõnu „menetluste tagamiseks” sõnadega „ja julgeolekuasutuse ülesannete täitmiseks” ja pärast sõnu „jälitustegevuse teostamisel” sõnadega „ja julgeolekuasutuse ülesannete täitmisel”;

3) paragrahvi 24 lõiget 2 täiendatakse punktiga 42 järgmises sõnastuses:

„42) väärteo lühimenetluse andmeid kuni lühimenetluse otsuse jõustumiseni;”;

4) paragrahvi 26 lõike 2 punkti 4 täiendatakse pärast tekstiosa „punktis 41” tekstiosaga „ja 42”.

§ 2.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Katri Raik
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

/otsingu_soovitused.json