Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 3. detsembri 2010. a määruse nr 69 „Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2018, 19

Haridus- ja teadusministri 3. detsembri 2010. a määruse nr 69 „Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord” muutmine

Vastu võetud 28.12.2018 nr 34

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 alusel.

§ 1.   Haridus- ja teadusministri 3. detsembri 2010. a määruse nr 69 „Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 3. detsembri 2010. a määruse nr 69 „Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord” § 3 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõnad „haridus- ja teadusminister” sõnadega „Haridus- ja Teadusministeerium” vastavas käändes.

§ 2.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Mailis Reps
Minister

Ivar Sikk
asekantsler (kutse- ja täiskasvanuharidus ning planeerimine) kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json