Teksti suurus:

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri vastutusvaldkonna määruste muutmine seoses Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ühinemisega Sihtasutusega KredEx ja Sihtasutuse KredEx nime muutmisega

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2021, 2

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri vastutusvaldkonna määruste muutmine seoses Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ühinemisega Sihtasutusega KredEx ja Sihtasutuse KredEx nime muutmisega

Vastu võetud 20.12.2021 nr 80

Määrus kehtestatakse ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse § 15 lõike 3, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14, riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 ja turismiseaduse § 27 lõike 1 alusel.

§ 1.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. septembri 2005. a määruse nr 99 „Tagatistasu määramise üldine eeskiri ja arvutuspõhimõtted” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. septembri 2005. a määruse nr 99 „Tagatistasu määramise üldine eeskiri ja arvutuspõhimõtted” §-s 1 asendatakse tekstiosa „Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutuse KredEx” tekstiosaga „Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse”.

§ 2.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. juuni 2008. a määruse nr 46 „Turismiinfokeskusele, sealhulgas edastatavale turismiinfole ja selle kättesaadavusele, samuti turismiinfokeskuse tähistamisele esitatavad kohustuslikud nõuded” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. juuni 2008. a määruses nr 46 „Turismiinfokeskusele, sealhulgas edastatavale turismiinfole ja selle kättesaadavusele, samuti turismiinfokeskuse tähistamisele esitatavad kohustuslikud nõuded” asendatakse tekstiosa „Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus” tekstiosaga „Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus” vastavas käändes.

§ 3.  Väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 22. oktoobri 2014. a määruse nr 89 „Tehnoloogia arenduskeskuste toetamise tingimused” muutmine

Väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 22. oktoobri 2014. a määruse nr 89 „Tehnoloogia arenduskeskuste toetamise tingimused” § 3 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus” tekstiosaga „Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus”.

§ 4.  Ettevõtlusministri 15. mai 2015. a määruse nr 46 „Klastrite arendamise toetamise tingimused ja kord” muutmine

Ettevõtlusministri 15. mai 2015. a määruse nr 46 „Klastrite arendamise toetamise tingimused ja kord” § 3 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus” tekstiosaga „Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus”.

§ 5.  Ettevõtlusministri 2. septembri 2015. a määruse nr 113 „Rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside toetamise tingimused ja kord” muutmine

Ettevõtlusministri 2. septembri 2015. a määruse nr 113 „Rahvusvaheliste suursündmuste ja konverentside toetamise tingimused ja kord” § 3 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus” tekstiosaga „Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus”.

§ 6.  Ettevõtlusministri 12. novembri 2015. a määruse nr 131 „Innovatsiooni- ja arendusosaku toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Ettevõtlusministri 12. novembri 2015. a määruse nr 131 „Innovatsiooni- ja arendusosaku toetuse andmise tingimused ja kord” § 3 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus” tekstiosaga „Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus”.

§ 7.  Ettevõtlusministri 5. jaanuari 2016. a määruse nr 2 „Ettevõtte arenguprogrammi toetusmeede” muutmine

Ettevõtlusministri 5. jaanuari 2016. a määruse nr 2 „Ettevõtte arenguprogrammi toetusmeede” § 3 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus” tekstiosaga „Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus”.

§ 8.  Ettevõtlusministri 5. veebruari 2016. a määruse nr 12 „Tugiteenus- ja arenduskeskuse investeeringu toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Ettevõtlusministri 5. veebruari 2016. a määruse nr 12 „Tugiteenus- ja arenduskeskuse investeeringu toetuse andmise tingimused ja kord” § 3 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus” tekstiosaga „Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus”.

§ 9.  Ettevõtlusministri 16. veebruari 2016. a määruse nr 15 „Rahvusvahelise suursündmuse toetamise tingimused ja kord” muutmine

Ettevõtlusministri 16. veebruari 2016. a määruse nr 15 „Rahvusvahelise suursündmuse toetamise tingimused ja kord” § 3 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus” tekstiosaga „Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus”.

§ 10.  Ettevõtlusministri 28. märtsi 2016. a määruse nr 28 „Innovatsiooni edendavate hangete toetamise tingimused” muutmine

Ettevõtlusministri 28. märtsi 2016. a määruse nr 28 „Innovatsiooni edendavate hangete toetamise tingimused” § 3 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus” tekstiosaga „Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus”.

§ 11.  Ettevõtlusministri 28. juuni 2016. a määruse nr 44 „Rahvusvahelise pereturismi atraktsiooni toetamise tingimused ja kord” muutmine

Ettevõtlusministri 28. juuni 2016. a määruse nr 44 „Rahvusvahelise pereturismi atraktsioonide toetamise tingimused ja kord” § 5 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus” tekstiosaga „Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus”.

§ 12.  Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 20. veebruari 2017. a määruse nr 10 „Väikesadamate võrgustiku väljaarendamise toetamise tingimused ja kord” muutmine

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 20. veebruari 2017. a määruse nr 10 „Väikesadamate võrgustiku väljaarendamise toetamise tingimused ja kord” § 5 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus” tekstiosaga „Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus”.

§ 13.  Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 31. mai 2017. a määruse nr 26 „Turismiettevõtte uue ärimudeli rakendamise toetamise tingimused ja kord” muutmine

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 31. mai 2017. a määruse nr 26 „Turismiettevõtte uue ärimudeli rakendamise toetamise tingimused ja kord” § 5 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus” tekstiosaga „Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus”.

§ 14.  Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 16. jaanuari 2018. a määruse nr 4 „Ettevõtjate võrkudega liitumise programm” muutmine

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 16. jaanuari 2018. a määruses nr 4 „Ettevõtjate võrkudega liitumise programm” asendatakse tekstiosa „Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus” tekstiosaga „Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus” vastavas käändes.

§ 15.  Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 19. aprilli 2018. a määruse nr 18 „Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord” muutmine

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 19. aprilli 2018. a määruses nr 18 „Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord” asendatakse tekstiosa „Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus” tekstiosaga „Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus” vastavas käändes.

§ 16.  Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 12. juuni 2018. a määruse nr 32 „Perioodi 2014–2020 välismessitoetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 12. juuni 2018. a määruse nr 32 „Perioodi 2014–2020 välismessitoetuse andmise tingimused ja kord” § 3 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus” tekstiosaga „Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus”.

§ 17.  Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 27. juuli 2018. a määruse nr 46 „Toetus ettevõtjate toote-, teenuse- ja protsessiarenduse alaseks rahvusvaheliseks koostööks” muutmine

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 27. juuli 2018. a määruses nr 46 „Toetus ettevõtjate toote-, teenuse- ja protsessiarenduse alaseks rahvusvaheliseks koostööks” asendatakse tekstiosa „Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus” tekstiosaga „Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus” vastavas käändes.

§ 18.  Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 10. septembri 2018. a määruse nr 52 „Tööstuse digitaliseerimise ja automatiseerimise toetus” muutmine

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 10. septembri 2018. a määruses nr 52 „Tööstuse digitaliseerimise ja automatiseerimise toetus” asendatakse tekstiosa „Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus” tekstiosaga „Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus” vastavas käändes.

§ 19.  Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 17. aprilli 2019. a määruse nr 27 „Toetus digitaalsete tehnoloogiate, robotite ja automatiseerimise kasutamisele töötlevas tööstuses ning mäetööstuses” muutmine

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 17. aprilli 2019. a määruses nr 27 „Toetus digitaalsete tehnoloogiate, robotite ja automatiseerimise kasutamisele töötlevas tööstuses ning mäetööstuses” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 5 asendatakse tekstiosa „Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus” tekstiosaga „Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus”;

2) määruses asendatakse tekstiosa „EAS” tekstiosaga „EIS” vastavas käändes.

§ 20.  Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 27. mai 2019. a määruse nr 35 „Perioodi 2014–2020 ettevõtja tootearenduse toetus” muutmine

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 27. mai 2019. a määruse nr 35 „Perioodi 2014–2020 ettevõtja tootearenduse toetus” § 3 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus” tekstiosaga „Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus”.

§ 21.  Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 5. augusti 2019. a määruse nr 49 „Suurinvestori toetuse andmise tingimused ja kord ning suurinvesteeringule Vabariigi Valitsuse seisukoha taotlemise kriteeriumid ja taotluste läbivaatamise kord” muutmine

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 5. augusti 2019. a määruses nr 49 „Suurinvestori toetuse andmise tingimused ja kord ning suurinvesteeringule Vabariigi Valitsuse seisukoha taotlemise kriteeriumid ja taotluste läbivaatamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus” tekstiosaga „Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus”;

2) määruses asendatakse tekstiosa „EAS” tekstiosaga „EIS” vastavas käändes.

§ 22.  Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 29. aprilli 2020. a määruse nr 12 „Turismisektori ettevõtjate COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tulenenud kahjude osalise hüvitamise toetus” muutmine

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 29. aprilli 2020. a määruses nr 12 „Turismisektori ettevõtjate COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tulenenud kahjude osalise hüvitamise toetus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus” tekstiosaga „Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus”;

2) määruses asendatakse tekstiosa „EAS” tekstiosaga „EIS” vastavas käändes.

§ 23.  Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 29. aprilli 2020. a määruse nr 13 „COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust negatiivselt mõjutatud väikeettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetus” muutmine

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 29. aprilli 2020. a määruses nr 13 „COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust negatiivselt mõjutatud väikeettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus” tekstiosaga „Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus”;

2) määruses asendatakse tekstiosa „EAS” tekstiosaga „EIS” vastavas käändes.

§ 24.  Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 5. novembri 2020. a määruse nr 68 „Turismiga otseselt seotud majandusharude ettevõtjate COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tulenenud kahjude osalise hüvitamise täiendav toetus” muutmine

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 5. novembri 2020. a määruses nr 68 „Turismiga otseselt seotud majandusharude ettevõtjate COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tulenenud kahjude osalise hüvitamise täiendav toetus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse tekstiosa „Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus” tekstiosaga „Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus”;

2) määruses asendatakse tekstiosa „EAS” tekstiosaga „EIS” vastavas käändes.

§ 25.  Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 29. detsembri 2020. a määruse nr 97 „Ettevõtjate rakendusuuringute ja tootearenduse toetamine” muutmine

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 29. detsembri 2020. a määruse nr 97 „Ettevõtjate rakendusuuringute ja tootearenduse toetamine” § 3 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus” tekstiosaga „Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus”.

§ 26.  Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 20. jaanuari 2021. a määruse nr 2 „Turismiga seotud majandusharu ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga” muutmine

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 20. jaanuari 2021. a määruses nr 2 „Turismiga seotud majandusharu ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse tekstiosa „Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus” tekstiosaga „Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus”;

2) määruses asendatakse tekstiosa „EAS” tekstiosaga „EIS” vastavas käändes.

§ 27.  Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 21. jaanuari 2021. a määruse nr 3 „Digitaliseerimise teekaardi toetamise tingimused ja kord” muutmine

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 21. jaanuari 2021. a määruse nr 3 „Digitaliseerimise teekaardi toetamise tingimused ja kord” § 4 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus” tekstiosaga „Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus”.

§ 28.  Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 21. aprilli 2021. a määruse nr 16 „Ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevate piirangutega” muutmine

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 21. aprilli 2021. a määruses nr 16 „Ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevate piirangutega” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse tekstiosa „Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus” tekstiosaga „Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus”;

2) määruses asendatakse tekstiosa „EAS” tekstiosaga „EIS” vastavas käändes.

§ 29.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2022. a.

Andres Sutt
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json