Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri vastutusvaldkonna määruste muutmine seoses Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ühinemisega Sihtasutusega KredEx ja Sihtasutuse KredEx nime muutmisega

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2021, 3

Majandus- ja taristuministri vastutusvaldkonna määruste muutmine seoses Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ühinemisega Sihtasutusega KredEx ja Sihtasutuse KredEx nime muutmisega

Vastu võetud 20.12.2021 nr 82

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 161 lõike 3 ja § 1821 lõike 5, ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse § 15 lõike 3, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14, riigieelarve seaduse § 50 lõike 3 ja § 531 lõike 1 ning välisõhu kaitse seaduse § 1194 lõike 7, § 1207 lõike 2 ja § 1208 alusel.

§ 1.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. augusti 2010. a määruse nr 52 „Rohelise investeerimisskeemi „Korterelamute rekonstrueerimise toetus” kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. augusti 2010. a määruses nr 52 „Rohelise investeerimisskeemi „Korterelamute rekonstrueerimise toetus” kasutamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx” tekstiosaga „Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus”;

2) määruses asendatakse sõna „KredEx” sõnaga „EIS” vastavas käändes.

§ 2.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuli 2011. a määruse nr 69 „Rohelise investeerimisskeemi „Elektriautode toetus” kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuli 2011. a määruses nr 69 „Rohelise investeerimisskeemi „Elektriautode toetus” kasutamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Sihtasutus KredEx” tekstiosaga „Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus”;

2) määruses asendatakse sõna „KredEx” sõnaga „EIS” vastavas käändes.

§ 3.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 5. aprilli 2012. a määruse nr 27 „Rohelise investeerimisskeemi „Väikeelamute rekonstrueerimise toetus” kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 5. aprilli 2012. a määruses nr 27 „Rohelise investeerimisskeemi „Väikeelamute rekonstrueerimise toetus” kasutamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Sihtasutus KredEx” tekstiosaga „Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus”;

2) määruses asendatakse sõna „KredEx” sõnaga „EIS” vastavas käändes.

§ 4.  Majandus- ja taristuministri 21. novembri 2014. a määruse nr 99 „Väikeelamute taastuvenergia kasutuselevõtu ja küttesüsteemide uuendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja taristuministri 21. novembri 2014. a määruses nr 99 „Väikeelamute taastuvenergia kasutuselevõtu ja küttesüsteemide uuendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Sihtasutus KredEx” tekstiosaga „Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus”;

2) määruses asendatakse sõna „KredEx” sõnaga „EIS” vastavas käändes.

§ 5.  Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 13. juuli 2017. a määruse nr 38 „Kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 13. juuli 2017. a määruses nr 38 „Kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „Sihtasutuse KredEx” tekstiosaga „Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse”;

2) määruses asendatakse sõna „KredEx” sõnaga „EIS” vastavas käändes.

§ 6.  Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 10. aprilli 2018. a määruse nr 16 „Päikesepaneelide investeeringutoetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 10. aprilli 2018. a määruses nr 16 „Päikesepaneelide investeeringutoetuse andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 4 asendatakse tekstiosa „sihtasutus KredEx” tekstiosaga „Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus”;

2) määruses asendatakse sõna „KredEx” sõnaga „EIS” vastavas käändes.

§ 7.  Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 1. novembri 2018. a määruse nr 57 „Kasutusest välja langenud ehitise lammutamise toetuse tingimused ja kord” muutmine

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 1. novembri 2018. a määruses nr 57 „Kasutusest välja langenud ehitise lammutamise toetuse tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 4 asendatakse tekstiosa „Sihtasutus KredEx” tekstiosaga „Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus”;

2) määruses asendatakse sõna „KredEx” sõnaga „EIS” vastavas käändes.

§ 8.  Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 4. aprilli 2019. a määruse nr 24 „Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 4. aprilli 2019. a määruse nr 24 „Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord” § 3 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Sihtasutus KredEx” tekstiosaga „Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus”.

§ 9.  Majandus- ja taristuministri 21. novembri 2019. a määruse nr 65 „Lasterikaste perede kodutoetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja taristuministri 21. novembri 2019. a määruses nr 65 „Lasterikaste perede kodutoetuse kasutamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punktis 5 asendatakse tekstiosa „Sihtasutuse KredEx” tekstiosaga „Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse”;

2) määruses asendatakse sõna „KredEx” sõnaga „EIS” vastavas käändes.

§ 10.  Majandus- ja taristuministri 27. mai 2020. a määruse nr 28 „COVID-19 kriisist tuleneva korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja taristuministri 27. mai 2020. a määruses nr 28 „COVID-19 kriisist tuleneva korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Sihtasutus KredEx” tekstiosaga „Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus”;

2) määruses asendatakse sõna „KredEx” sõnaga „EIS” vastavas käändes.

§ 11.  Majandus- ja taristuministri 1. juuni 2020. a määruse nr 30 „Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja taristuministri 1. juuni 2020. a määruses nr 30 „Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 4 asendatakse tekstiosa „Sihtasutus KredEx” tekstiosaga „Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus”;

2) määruses asendatakse sõna „KredEx” sõnaga „EIS” vastavas käändes.

§ 12.  Majandus- ja taristuministri 24. augusti 2020. a määruse nr 51 „Korterelamu elemendipõhise rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja taristuministri 24. augusti 2020. a määruses nr 51 „Korterelamu elemendipõhise rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse tekstiosa „Sihtasutus KredEx” tekstiosaga „Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus”;

2) määruses asendatakse sõna „KredEx” sõnaga „EIS” vastavas käändes.

§ 13.  Majandus- ja taristuministri 26. aprilli 2021. a määruse nr 19 „Kommertsliinivedu teostava ettevõtja toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga” muutmine

Majandus- ja taristuministri 26. aprilli 2021. a määruses nr 19 „Kommertsliinivedu teostava ettevõtja toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 2 asendatakse tekstiosa „Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus” tekstiosaga „Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus”;

2) määruses asendatakse sõna „EAS” sõnaga „EIS” vastavas käändes.

§ 14.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2022. a.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json