Teksti suurus:

Käibemaksumääraga 9% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ning abivahendid

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2021, 41

Käibemaksumääraga 9% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ning abivahendid
[RTL 2008, 102, 1456 - jõust. 01.01.2009]

Vastu võetud 04.12.2006 nr 63
RTL 2006, 87, 1604
jõustumine 01.01.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.01.2007RTL 2007, 5, 9521.01.2007
04.12.2007RTL 2007, 95, 159617.12.2007, osaliselt 1.01.2008
18.12.2008RTL 2008, 102, 145601.01.2009
21.01.2010RTL 2010, 5, 9501.04.2010
20.07.2012RT I, 27.07.2012, 301.08.2012
02.01.2013RT I, 08.01.2013, 111.01.2013
20.12.2013RT I, 29.12.2013, 1001.01.2014
03.09.2015RT I, 08.09.2015, 111.09.2015
30.03.2016RT I, 01.04.2016, 504.04.2016
29.05.2017RT I, 13.06.2017, 116.06.2017
16.12.2020RT I, 22.12.2020, 2001.01.2021
07.01.2021RT I, 08.01.2021, 411.01.2021, rakendatakse alates 01.01.2021
21.12.2021RT I, 29.12.2021, 3801.01.2022

Määrus kehtestatakse käibemaksuseaduse § 15 lõike 2 punkti 2 alusel.

§ 1.   Käibemaksumääraga 9% maksustatavad ravimid ja rasestumisvastased vahendid
[RTL 2010, 5, 95 - jõust. 01.04.2010]

  (1) Käibemaksumääraga 9% maksustatakse järgmised nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta I lisa, kombineeritud nomenklatuuri kaubakoodidel põhinevad ravimid ja rasestumisvastased vahendid:
[RTL 2010, 5, 95 - jõust. 01.04.2010]

 

 

Kombineeritud nomenklatuuri kaubakood
[RTL 2010, 5, 95 – jõust. 1.04.2010]

1)

inimmeditsiinis kasutatavad vaktsiinid;
[RT I, 29.12.2021, 38 – jõust. 01.01.2022]

ex 3002
3002 41

2)

veterinaarmeditsiinis kasutatavad vaktsiinid;
[RT I, 29.12.2021, 38 – jõust. 01.01.2022]

ex 3002
3002 42 00

3)

ravi, profülaktika või diagnostika otstarbeks ettevalmistatud loomaveri;

3002 90 30

4)

ravimid ravimiseaduse tähenduses;

ex 2208 90 69
ex 2205 10 10
ex 3003
ex 3004
ex 3006 10 90
ex 3006 30 00
ex 3304 30 00
ex 3305 10 00
ex 3305 90 00
ex 3306 90 00

5)

meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud eritoit «Toiduseaduse» tähenduses;

ex 1901 10 00
ex 1901 20 00
ex 1905 90 30
ex 2106 10
ex 2106 90 92
ex 2106 90 98

6)

hapnik, mida kasutatakse meditsiinis sissehingamiseks;

ex 2804 40 00

7)

haiguste raviks ja diagnostikaks kasutatavad radioaktiivsed keemilised elemendid, isotoobid ja nende ühendid importimisel tervishoiuteenuste osutamiseks tegevusluba omava isiku poolt või müügil nimetatud isikule;
[RTL 2010, 5, 95 – jõust. 1.04.2010]

ex 2844

8)

loomaverest valmistatud antiseerumid;

ex 3002 12 00

9)

modifitseeritud immunoloogilised tooted, kaasa arvatud need, mis on saadud biotehnoloogiliste menetluste abil;

ex 3002 13 00
ex 3002 14 00
ex 3002 15 00

10)

toksiinid ning muud vaktsiinidele, toksiinidele ja mikrooganismikultuuridele analoogsed tooted (inimeste, loomade ja taimede viirused ning antiviirused, bakteriofaagid);
[RT I, 29.12.2021, 38 – jõust. 01.01.2022]

ex 3002
ex 3002 51 00
ex 3002 59 00
ex 3002 90

11)

rasestumisvastased vahendid;
[RT I, 29.12.2021, 38 – jõust. 01.01.2022]

3006 60 00
ex 3926 90
4014 10 00
ex 9018 90 84

12)

[Kehtetu – RTL 2010, 5, 95 – jõust. 1.04.2010]

 


[RT I, 13.06.2017, 1 - jõust. 16.06.2017]

  (2) Märkega «ex» tähistatud kombineeritud nomenklatuuri kaubakood hõlmab kauba nimetuses kirjeldatud kindlat toodet ning ei hõlma ülejäänuid selle tariifse klassifikatsiooni alla kuuluvaid tooteid.
[RTL 2010, 5, 95 - jõust. 01.04.2010]

§ 2.   Käibemaksumääraga 9% maksustatavad meditsiiniseadmed ja abivahendid

  (1) Käibemaksumääraga 9% maksustatakse järgmised nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta I lisa, kombineeritud nomenklatuuri kaubakoodidel põhinevad puudega isiku isiklikuks tarbeks mõeldud meditsiiniseadmed ja abivahendid:
[RT I, 01.04.2016, 5 - jõust. 04.04.2016]

 

 

Kombineeritud nomenklatuuri kaubakood
[RTL 2010, 5, 95 – jõust. 1.04.2010]

1)

seadmed osoon-, hapniku- ja aerosoolraviks ning apnoe raviks;

ex 9019 20 00

2)

glükomeetrid ja nende tarvikud;

ex 9018
ex 9027
ex 9033 00

3)

glükomeetrite testribad;
[RT I, 29.12.2021, 38 – jõust. 01.01.2022]

ex 3822
ex 3822 19 00
ex 3822 90 00

31)

lantsetid ja lantsetiseadmed;

ex 9018 39 00
ex 9018 90 84
[RT I, 29.12.2013, 10 – jõust.1.01.2014]

4)

insuliinpumbad, -süstlad ja nende tarvikud;

ex 9018 31
ex 9018 32
ex 9033 00
ex 9021 90 90
ex 9018 39 00
ex 9018 90 84

5)

prilliklaasid nägemist korrigeerivatele prillidele;

7015 10 00

6)

kontaktläätsed nägemise korrigeerimiseks;

[RT I, 27.07.2012, 3 – jõust.1.08.2012]

ex 9001 30 00

7)

prilliläätsed nägemise korrigeerimiseks:

 

– klaasist, mõlemalt poolt töödeldud;

9001 40 41
9001 40 49

– muust materjalist, mõlemalt poolt töödeldud;
[RTL 2010, 5, 95 – jõust. 1.04.2010]

9001 50 41
9001 50 49

8)

Prilliraamid ja nende osad:

 

 

– prilliraamid:

 

 

   – plastist;

9003 11 00

 

   – mitteväärismetallist ja muust materjalist (välja arvatud väärismetallist);

ex 9003 19 00

 

– prilliraamide osad;

ex 9003 90 00

9)

optiliselt töödeldud läätsedega päikeseprillid ja filtrid clip-on;

ex 9004 10 10

10)

nägemist korrigeeriva otstarbega prillid (välja arvatud väärismetallist prilliraamidega prillid);

ex 9004 90

11)

kurtide, pimedate ja vaegnägijate abivahendid:

 

 

– monokulaarid, kiikerprillid;

ex 9004 90 90

 

– luubid;
[RT I, 29.12.2021, 38 – jõust. 01.01.2022]

ex 9013 80 00

 

– suurendavad videosüsteemid ja lugemismonitorid;

ex 8528
ex 8543

 

– valged kepid;

ex 6602 00 00

 

– valge kepi käepidemed ja nupud;

ex 6603 90 10

 

– valge kepi osad ja tarvikud;

ex 6603 90 90

 

– äratuskellad kurtidele ja pimedatele (taktiilsed, rääkivad, vibreerivad);

ex 9105 11 00
ex 9105 19 00

 

– käekellad kurtidele ja pimedatele (taktiilsed, rääkivad);

ex 9102

 

– heliväljundiga kaalud pimedatele ja vaegnägijatele;

ex 8423 10 10
ex 8423 10 90

 

– heliväljundiga vedeliku kulu või taseme mõõtjad pimedatele ja vaegnägijatele;

ex 9026 10

 

– heliväljundiga või eritähistusega mõõtmisseadmed pimedatele ja vaegnägijatele, seahulgas mõõdulindid, loodid ja muud seesugused asjad;

ex 9017 80 10
ex 9017 80 90
ex 9031

 

– heliväljundiga termomeetrid pimedatele ja vaegnägijatele;
[RT I, 22.12.2020, 20 - jõust. 01.01.2021]

ex 9025 19 00

 

– heliväljundiga baromeetrid pimedatele ja vaegnägijatele;

ex 9025 80 20

 

– heliväljundiga kalkulaatorid pimedatele ja vaegnägijatele;

ex 9017 20 90
ex 8470

 

– navigatsiooniseadmed pimedatele ja vaegnägijatele, sealhulgas heliväljundiga kompassid ja muud orienteerumisabivahendid;

ex 9014 80 00
ex 9014 10 00
ex 8526

 

– valgus- või vibratsiooniväljundiga häiresüsteemid kurtidele
(telefon, lapsenutt, uksekell, suitsualarm ja muu seesugune);
[RTL 2010, 5, 95 – jõust. 1.04.2010]

ex 8517
ex 8531 10 30
ex 8531 10 95

12)

tüflotehnilised abivahendid:

 

– andmevalmindusmasinad, kõnesüntesaatorid;

ex 8471 80 00

– kõnesüntesaatorid, salvestuseta;

ex 8543 70 90

– kõnesüntesaatoriga elektrooniline märkmik;

ex 8470 10 00

13)

ortopeedilised abivahendid (sealhulgas kargud, kirurgilised rihmad ja sidemed, ortoosid, ortopeedilised jalatsid ja spetsiaalsed sisetallad), lahased ja muud abivahendid luumurdude raviks, proteesid (välja arvatud hambaproteesid), kuuldeaparaadid ja muud kaasaskantavad või kehasse implanteeritud füüsilisi puudeid kompenseerivad abivahendid;

9021

14)

radikuliidivööd, bandaažid, suspensooriumid, tugisidemed liigestele ja lihastele;

[RT I, 27.07.2012, 3 – jõust.1.08.2012]

ex 6212 90 00
ex 6307 90 10
ex 6307 90 98

15)

lümfodeemi raviks mõeldud surverõivad ning põletushaigete surverõivad, peakatted ja näokatted;

ex 61
ex 62
ex 6504 00 00
ex 6505 00 90
ex 6307 90

16)

haavaravitooted krooniliste haavandite ja lamatiste raviks:

 

 

– geelid, hüdrokolloidgeelid, hüdrokolloidpastad, undetsüleenamidopropüül-betaiini sisaldavad krooniliste haavandite loputuslahused;

[RT I, 27.07.2012, 3 – jõust.1.08.2012]

ex 3003 90 00
ex 3004 90 00
ex 3005 90 99
ex 3401 30 00
ex 3808 94 90

 

– hüdrogeeliga haavapadjad;

ex 3005 90 99

 

– soolakristallidega haavatampoonid;

ex 3005 90 50

 

– alginaatsidemed, kaltsium-alginaatsidemed;

ex 3005 90 50
ex 3005 90 99

 

– hüdrofiiber haavasidemed;

ex 3005 90 50

 

– salvsidemed;

ex 3005 90 31
ex 3005 90 99

 

– kollageeniga haavasidemed;

ex 3005 90 99

 

– pehme silikooniga haavasidemed;

ex 3005 10 00

 

– bioaktiivsed haavasidemed;

ex 3005 90 50

 

– vahtmaterjalist haavapadjad;

ex 3005 90 99

 

– hõbedaga haavasidemed (sealhulgas hõbedaga hüdrofiiber haavasidemed);

ex 3005 90 50
ex 3005 90 99

 

– hüdrokolloid haavapadjad, hüdrokolloid haavaplaastrid;

ex 3005 90 99
ex 3005 10 00

 

– Ringeri lahusega aktiveeritud haavasidemed;
[RTL 2010, 5, 95 – jõust. 1.04.2010]

ex 3005 90 50

17)

stoomihooldusvahendid:

 

 

– stoomikotid (sealhulgas koos kinnituspaeltega);

ex 3006 91 00

 

– alusplaadid;

ex 3005 10 00
ex 3006 91 00

 

– väline kateeter meestele;

ex 4014 90 00

 

– ühekordsed põiekateetrid;

ex 9018 39 00

 

– stoomikotivööd;

ex 6307 90 98

 

– stoomihoolduse lisavahendid:

 

 

   – pastad, pulbrid, kaitsekreemid;

ex 3304

 

   – stoomiümbrise kaitse (nahka kaitsva vedelikuga immutatud kaitse, stoomirõngas) ja naha liimi jääkidest puhastamise vahend (nahapuhastuspadjakesed, nahapuhastuslahus aerosoolina);
[RT I, 27.07.2012, 3 – jõust.1.08.2012]

ex 3401 11 00
ex 3401 30 00
ex 3402 20 90
ex 3005 90 99
ex 9018 90 84

 

   – stoomi lõhna neutraliseerivad vahendid;

ex 3307 90 00

 

– trahheostoomi hooldusvahendid:

 

 

   – trahheostoomia filtrid;

ex 9019 20 00
ex 9021 90 90

 

   – trahheostoomia vahtsidemed ja plaastrid;

ex 3005 10 00

 

   – trahheostoomia nahapuhastusplaastrid;

ex 3401 19 00

 

   – trahheostoomi ümbritseva naha kaitsekile;

ex 3401

 

   – trahheostoomi kaitsed;

ex 9018 90 84

 

   – aspiratsioonisondid;

ex 9018 39 00

 

   – trahheakanüülid;
[RT I, 27.07.2012, 3 – jõust.1.08.2012]

ex 9018 39 00

 

   – trahheostoomi kaelapaelad;
[RT I, 22.12.2020, 20 - jõust. 01.01.2021]

ex 9019 20 00
ex 6307

 

   – kõne- ja neelamisklapid;
[RT I, 22.12.2020, 20 - jõust. 01.01.2021]

ex 9021 90 90

18)

inkontinentsitooted:

 

 

– madratsi kaitselinad:

 

 

   – kilest;

ex 3921 90 10

 

   – imavad;

ex 4818 90
ex 9619 00 79
[RT I, 29.12.2013, 10 – jõust.1.01.2014]

 

– spetsiaalsed võrkpüksid mähkmete fikseerimiseks;

ex 6108 22 00

 

– inkontinentsisidemed ja -mähkmed (välja arvatud imiku- ja lapsemähkmed);

ex 9619

 

– uriinipidamatuse takistamiseks organismi süstitavad või implanteeritavad geelimplantaadid ja paelad;

[RT I, 27.07.2012, 3 – jõust.1.08.2012]

ex 3006 10 10

 

– uriinipidamatuse takistamiseks mõeldud põiekaela kallet korrigeerivad tooted;

ex 9018 39 00

19)

kummist klistiiriballoonid, -otsikud, -kannud, siibrid, kummirõngad ning madratsid ja istmepadjad lamatiste vältimiseks;

ex 4014 90 00
ex 3926 90

20)

silmavannid, siibrid, klistiirikannud ja -otsikud, rooja-, sekreedi- ja uriinikogumisnõud;
[RTL 2010, 5, 95 – jõust. 1.04.2010]

ex 3924 90 00
ex 7324 90 00
ex 7017 90 00

21)

puuetega inimestele mõeldud sõidukid, k.a mootoriga või muu mehaanilise jõuallikaga, ning nende osad ja tarvikud;

8713
8714 20 00

22)

ratastoolipadjad;
[RTL 2010, 5, 95 – jõust. 1.04.2010]

ex 9404
ex 3926 90 97
ex 4016 95 00

23)

kahe käega käsitsetavad käimisabivahendid:

– tugiraamid ratastel ja ratasteta;
[RT I, 27.07.2012, 3 – jõust.1.08.2012]

ex 9019 10 90;

24)

ühe käega käsitsetavad käimisabivahendid ja nende osad:

 

– jalutuskepid, harkkepid;

ex 6602 00 00

– kummiotsikud;

ex 6603 90 90

– jääteravikud;

ex 6603 90 90

25)

puuetega inimestele toodetud kolmerattalised jalgrattad pedaalidega või käsiajamiga; [RT I, 27.07.2012, 3 – jõust.1.08.2012]

ex 8712 00 70

26)

sõiduautode ja muude mootorsõidukite puuetega inimestele kasutamiseks kohandamise osad ja tarvikud:
– auto kohandused mootori käsitsemiseks;
– auto kohandused käsipiduri käsitsemiseks;
– auto kohandused roolisüsteemi käsitsemiseks;
– erikonstruktsiooniga autoistmed ja -padjad;
– auto kohandused sekundaarsete funktsioonide kasutamiseks, sealhulgas reguleeritavad peeglid, kesklukud, kojamehed, indikaatorid ja tuled;
– autotõstukid inimese autosse tõstmiseks (auto lisaseadmed toetatava inimese tõstmiseks autosse ja sealt välja), välja arvatud ratastoolis istuvale inimesele;
– autotõstukid ratastoolis istuva inimese autosse tõstmiseks (tõstemehhanismid ratastooliga inimese aitamiseks autosse ja sealt välja);
– abivahendid ratastooli autosse või auto peale tõstmiseks;
– ratastooli autosse kinnitamise vahendid;
[RT I, 27.07.2012, 3 – jõust.1.08.2012]


ex 3926
ex 72
ex 8301
ex 8306 29
ex 8428
ex 8512
ex 8708
ex 8714
ex 9401 20 00

27)

tõstukid puuetega inimestele (sealhulgas vanni- ja basseinitõstukid, ratastoolide vertikaal- ja kaldtõsteplatvormid, trepironijad);
[RTL 2010, 5, 95 – jõust. 1.04.2010]

ex 8428 90 90

28)

kaldteed puudega inimestele mõeldud liikumisvahenditele:

 

– terasest;

ex 7308 90 98

[RT I, 27.07.2012, 3 – jõust.1.08.2012]

– alumiiniumist;
[RTL 2010, 5, 95 – jõust. 1.04.2010]

ex 7610 90 90

29)

tegevus- ja liikumisravivahendid:

 

– haigete või puuetega inimeste rehabilitatsiooniks ette nähtud puhumispallid (hingamisfunktsiooni treeninguks), megapallid, aktiivpallid, istepallid, sensoteraapiapallid, optipallid, funktsionaalpallid;
[RT I, 29.12.2021, 38 – jõust. 01.01.2022]

ex 9506 62 00

– haigete või puuetega inimeste rehabilitatsiooniks ette nähtud reflekspallid, raskuspallid;

ex 9506 69 90

– füsiorullid, funktsionaalpadjad ravivõimlemiseks ja seljavenituspingid;

ex 9506 91 90

– käelise tegevuse rõngad;

ex 9506 99 90

30)

puudega inimeste liikumis-, jõu- ja tasakaalutreeninguseadmed:

 

– pedaaltrenažöörid;

ex 9019 10 90

– seisulauad;
[RTL 2010, 5, 95 – jõust. 1.04.2010]

ex 9019 10

31)

tugiabivahendid:

 

– tualeti käsivarretoed, tugikäepidemed ja käsipuud;

 

   – metallist;

7308 90 98

   – plastist;

ex 3925 90 80

  – puidust;

ex 4421 99 99

32)

tualetikasutamise abivahendid:

 

 

– tualetitoolid;

ex 9403

 

– potikõrgendused, plastist;

ex 3924 90 00

 

– laste tualetiistmed, plastist;

ex 3924 90 00

 

– tualettpaberihaaratsid, plastist;
[RTL 2010, 5, 95 – jõust. 1.04.2010]

ex 3924 90 00

33)

abivahendid pesemiseks, vannitamiseks ja duši kasutamiseks:

 

 

– vanniistmed:

 

 

   – metallist;

ex 7326 90 98

 

   – plastist;

ex 3924 90 00

 

– dušitoolid:

 

 

   – metallist;

ex 9401 71 00

 

   – plastist;

ex 9401 80 00

 

– dušiklapptoolid;

ex 9401 79 00
ex 9401 80 00

 

– vanniastmed, plastist;

ex 3924 90 00

 

– rõngasharjad;

ex 9603 29 80

 

– peapesuvannid lamajale, plastist;
[RTL 2010, 5, 95 – jõust. 1.04.2010]

ex 3924 90 00

34)

liikumispuudega inimestele kohandatud kammid;

ex 9615

35)

liikumispuudega inimestele kohandatud harjad;

ex 9603

36)

puudega inimestele mõeldud spetsiaalsed söömise ja joomise abivahendid:

 

 

– joogitopsid, plastist;

ex 3924 10 00

 

– noad;

ex 8211 91 00

 

– kahvlid, lusikad;

ex 8215 99 10

 

– söögiriistade käepidemed, plastist;

ex 3926 90 97

 

– lõikurid;

ex 8210 00 00

 

– hoidjad (sealhulgas klaasihoidjad), plastist;

ex 3926 90 97

 

– purgi- ja pudeliavajad, taldrikuäärised, plastist;
[RTL 2010, 5, 95 – jõust. 1.04.2010]

ex 3924 90 00

37)

olmeabivahendid:

 

 

– haaratsid, alumiiniumist;

ex 7616 99 90

 

– nööpijad;

ex 7326 90 98

 

– sukajalgatõmbajad, plastist;

ex 3924 90 00

 

– spetsiaalsed käärid;
[RT I, 29.12.2021, 38 – jõust. 01.01.2022]

ex 8213 00 00

 

– pliiatsihoidjad, plastist;
[RTL 2010, 5, 95 – jõust. 1.04.2010]

ex 3924 90 00

38)

teisaldamise ja asendi fikseerimise vahendid:

 

 

– pööramisplaadid, plastist;

ex 3924 90 00

 

– libistamislauad, puidust;

ex 4421 99 99

 

– kinnitusrihmad;

ex 6307 90 98

 

– asendipadjad, plastist;

ex 3924 90 00

 

– tõsterihmad;

ex 6307 90 98

39)

hooldusvoodid ja voodite lisavarustus:
– hooldusvoodid;
– voodilauad;
– voodiohjad;
– päitsikõrgendused;

 
ex 9402 90 00
ex 9403 20 80
ex 7308 90 98
ex 7326 90 98

40)

istemööbel puuetega inimestele:
– eriistmed;

 
ex 9401 30 00

41)

pimedatele ja vaegnägijatele kohandatud punktkirjamasin (kirjutusmasin, mis trükib tähed punktkirjas spetsiaalsele paberile);
[RT I, 22.12.2020, 20 - jõust. 01.01.2021]

ex 8472 90 80

42)

Braille’ kirjapaber lehtedena;

ex 4802
ex 4805
ex 4823

43)

Braille’ kirjas õppematerjalid;

ex 4901

44)

Braille’ kirjas laste pildiraamatud;

ex 4903 00 00

45)

Braille’ kirjas noodid;

ex 4904 00 00

46)

muu trükimaterjal, sealhulgas trükitud reproduktsioonid ja fotod reljeeftrükis, pimedatele ja vaegnägijatele;
[RTL 2007, 95, 1596 – jõust. 1.01.2008]

ex 4911

47)

kunstiteoste trükitud reproduktsioonid, graafilised lehed ja fotod reljeeftrükis, pimedatele ja vaegnägijatele;
[RT I, 29.12.2021, 38 – jõust. 01.01.2022]

ex 4911 91 00

48)

pimedatele ja vaegnägijatele kohandatud mälu- ja reproduktsiooniseadmetega kirjutusmasinad;
[RT I, 22.12.2020, 20 - jõust. 01.01.2021]

ex 8472 90 80

49)

puuetega inimestele kohandatud arvutite plokid, lisaseadmed ja erivarustus:
– puuteekraaniga kuvarid;
– spetsialiseeritud klaviatuurid (kontseptuaalklaviatuur, eripaigutusega klaviatuurid, kombitavad klaviatuurid);
– spetsialiseeritud juhtseadmed (käe, jala, pea või muu seesuguse abil kasutatavad);
– spetsialiseeritud lülitiseadmed ja nende manused (konsoolid ja muud);
– erimanused tavakonfiguratsiooni kohandamiseks (klaviatuuriraam, erikujulised korpused ja muud);
– häälega juhitavad arvutikomponendid (arvuti käivitamiseks või muuks taoliseks tegevuseks);
– arvutile kohandatud kuulmisabivahendid;
– Braille’ vahendid (monitor, printer);


– kompemonitorid;
– kõnesisestus ja kõnega/häälega juhitavad süsteemid;
– ekraanilugemissüsteemid;
– seadmed Braille’ kirjas materjali ja salvestatud materjali tootmiseks pimedatele;
[RT I, 29.12.2021, 38 – jõust. 01.01.2022]


ex 8443 32
ex 8471
ex 8473
ex 8518 10 00
ex 8518 21 00
ex 8518 22 00
ex 8518 29 00
ex 8528
ex 8443 31 00
ex 8443 32 10
ex 8528
ex 8535
ex 8536
ex 8543

50)

puuetega inimestele kohandatud arvuti tarkvarad:
– eritarkvarad peenkoordinatsiooni nõudvate tegevuste asendamiseks lihtsamatega (klahvikombinatsioonide asendamine, makropaketid ja muu);
– eritarkvarad helisignaalide visualiseerimiseks;
– tarkvara teksti suurendamiseks (Zoom text);
– ekraanilugemistarkvarad;
– programmeerimise eritarkvarad.
[RTL 2007, 95, 1596 – jõust. 17.12.2007]

ex 8523


[RT I, 13.06.2017, 1 - jõust. 16.06.2017]

  (2) Märkega «ex» tähistatud kombineeritud nomenklatuuri kaubakood hõlmab kauba nimetuses kirjeldatud kindlat toodet ning ei hõlma ülejäänuid selle tariifse klassifikatsiooni alla kuuluvaid tooteid.
[RTL 2010, 5, 95 - jõust. 01.04.2010]

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 4.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. a.
[RTL 2007, 95, 1596 - jõust. 17.12.2007]

  (2) [Kehtetu – RTL 2008, 102, 1456 - jõust. 01.01.2009]

  1 Nõukogu direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 11.12.2006, lk 1–118).
[RTL 2007, 95, 1596 - jõust. 17.12.2007]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json