Teksti suurus:

Rahvastikuregistrisse kantud isiku enda, tema alaealiste laste ja eestkostetavate ning surnud abikaasa andmetele juurdepääsu tagamise täpsem kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2022, 56

Rahvastikuregistrisse kantud isiku enda, tema alaealiste laste ja eestkostetavate ning surnud abikaasa andmetele juurdepääsu tagamise täpsem kord

Vastu võetud 27.12.2022 nr 51

Määrus kehtestatakse rahvastikuregistri seaduse § 53 lõike 13 alusel.

§ 1.  Volitatud töötleja poolt isiku enda ning tema alaealise lapse ja eestkostetava kohta rahvastikuregistrisse kantud andmetele juurdepääsu tagamine

  (1) Volitatud töötleja tagab turvalise veebikeskkonna kaudu juurdepääsu rahvastikuregistri seaduse § 45 lõikes 1 nimetatud isiku enda ning tema alaealise lapse ja eestkostetava kohta rahvastikuregistrisse kantud järgmistele andmetele:
  1) rahvastikuregistri seaduse § 21 lõikes 1 nimetatud andmed;
  2) rahvastikuregistri seaduse § 22 lõike 1 punktides 1, 2, 4, 6, 9 ja 10 nimetatud andmed;
  3) rahvastikuregistri seaduse §-s 23 nimetatud andmed isiku enda kohta hiljemalt 10. päeval enne valimispäeva;
  4) rahvastikuregistri seaduse § 25 punktides 1–4 nimetatud andmed;
  5) rahvastikuregistri seaduse § 26 lõike 1 punktis 1 nimetatud isikuandmed.

  (2) Volitatud töötleja tagab rahvastikuregistri seaduse § 25 punktis 3 nimetatud andmetele juurdepääsu lisaks turvalisele veebikeskkonnale sama seaduse § 48 lõike 1 punktis 5 nimetatud viisidel.

§ 2.  Maakonnakeskuse kohaliku omavalitsuse üksuse poolt isiku enda, tema alaealise lapse ja eestkostetava ning surnud abikaasa kohta rahvastikuregistrisse kantud andmetele juurdepääsu tagamine

  Maakonnakeskuse kohaliku omavalitsuse üksus tagab juurdepääsu rahvastikuregistri seaduse § 45 lõikes 1 nimetatud isiku enda, tema alaealise lapse ja eestkostetava ning surnud abikaasa kohta rahvastikuregistrisse kantud andmetele, mis on nimetatud sama seaduse § 21 lõikes 1, §-des 22–24, § 25 punktides 1, 2 ja 4 ning § 26 lõigetes 1 ja 2.

§ 3.  Muu asutuse või isiku poolt isiku enda, tema alaealise lapse ja eestkostetava ning surnud abikaasa kohta rahvastikuregistrisse kantud andmetele juurdepääsu tagamine

  Rahvastikuregistri seaduse § 52 lõikes 2 sätestatud muu asutus või isik tagab sama seaduse § 50 lõikes 1 nimetatud haldusaktis sätestatud ulatuses juurdepääsu sama seaduse § 45 lõikes 1 nimetatud isiku enda, tema alaealise lapse ja eestkostetava ning surnud abikaasa kohta rahvastikuregistrisse kantud andmetele, mis on nimetatud sama seaduse § 21 lõikes 1, §-des 22 ja 23, § 25 punktides 1, 2 ja 4 ning § 26 lõike 1 punktides 1–5 ja lõikes 2.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2023. aastal.

Lauri Läänemets
Siseminister

Tarmo Miilits
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json