Teksti suurus:

Mobiiltelefoniteenust osutavale sideettevõtjale ohuteavituse edastamisega seotud kulude hüvitamise tingimused ja kord

Mobiiltelefoniteenust osutavale sideettevõtjale ohuteavituse edastamisega seotud kulude hüvitamise tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2022, 57

Mobiiltelefoniteenust osutavale sideettevõtjale ohuteavituse edastamisega seotud kulude hüvitamise tingimused ja kord

Vastu võetud 27.12.2022 nr 52

Määrus kehtestatakse elektroonilise side seaduse § 1051 lõike 6 alusel.

§ 1.  Ohuteavituse edastamisega seotud kulude hüvitamine

  (1) Ohuteavituse lühisõnumi edastamise kulud hüvitatakse Häirekeskuse ja mobiiltelefoniteenust osutava sideettevõtja (edaspidi sideettevõtja) vahel sõlmitud kulude hüvitamise kokkuleppe kohaselt kord kalendrikuus, lähtudes edastatud lühisõnumite arvust ja kokkulepitud lühisõnumi hinnast.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kulud hõlmavad sidevõrgu sõnumikeskuses, tuumikvõrgus ja juurdepääsuvõrgus rakendatud riist- ja tarkvara kasutamise kulusid.

  (3) Rändlusteenusega seotud kulude hüvitamisel lähtutakse Häirekeskuse ja sideettevõtja vahel sõlmitud kulude hüvitamise kokkuleppes kindlaks määratud rändlusteenuse keskmistatud hinnast.

  (4) Käesolevas määruses nimetatud kulud hüvitatakse sideettevõtjale riigieelarvest Siseministeeriumi valitsemisala eelarve kaudu.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 19. jaanuaril 2023. aastal.

Lauri Läänemets
Siseminister

Tarmo Miilits
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json