Teksti suurus:

Immuniseerimiskava

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2023, 21

Immuniseerimiskava

Vastu võetud 02.03.2017 nr 9
RT I, 07.03.2017, 18
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.05.2018RT I, 25.05.2018, 1328.05.2018
18.12.2018RT I, 21.12.2018, 3701.01.2019, osaliselt 01.09.2019
29.09.2020RT I, 06.10.2020, 1009.10.2020, osaliselt 01.08.2021, jõustumisaeg muudetud [RT I, 29.07.2021, 1]
23.12.2020RT I, 06.01.2021, 401.10.2021
27.07.2021RT I, 29.07.2021, 101.08.2021
12.09.2022RT I, 14.09.2022, 117.09.2022
23.12.2022RT I, 29.12.2022, 6401.01.2023
08.05.2023RT I, 23.05.2023, 126.05.2023
21.12.2023RT I, 29.12.2023, 1101.01.2024, osaliselt 01.02.2024

Määrus kehtestatakse nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 10 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsäte

  Käesoleva määrusega kehtestatakse nakkushaigustevastane immuniseerimiskava (lisa).

§ 2.   Nakkushaigused, mille vastu immuniseeritakse immuniseerimiskava alusel

  (1) Immuniseerimiskava alusel immuniseeritakse järgmiste nakkushaiguste vastu:
  1) tuberkuloos;
  2) B-viirushepatiit;
  3) difteeria;
  4) teetanus;
  5) läkaköha;
  6) poliomüeliit;
  7) leetrid;
  8) punetised;
  9) mumps;
  10) Haemophilus influenzae tüüp b nakkus;
  11) rotaviirusnakkus;
  12) inimese papilloomiviirusnakkus.

  (2) Nakkushaiguste epideemilise leviku ohu korral võib immuniseerida lõikes 1 nimetatud nakkushaiguste vastu kõigis vanuserühmades olevaid isikuid kuni 500 vaktsiinidoosi ulatuses. Terviseamet teavitab Tervisekassat ja Sotsiaalministeeriumi vaktsiinide varu kasutamisest.
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

  (3) Luuüdi siirdamise järel võib immuniseerida lõikes 1 nimetatud nakkushaiguste vastu ka vastava näidustusega isikuid.
[RT I, 21.12.2018, 37 - jõust. 01.01.2019]

  (4) Gripivastane immuniseerimine tagatakse:
  1) sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse saajatele, ööpäevaringse erihoolekandeteenuse saajatele, kogukonnas elamise teenuse saajatele;
  2) 60-aastastele ja vanematele isikutele;
  3) lastele vanuses 6 kuud kuni 7 aastat (k.a);
  4) rasedatele;
  5) üle 7-aastastele alaealistele, kellel on terviseseisundi tõttu suurenenud risk raskelt haigestuda (südame ja veresoonkonna haigused, onkoloogilised haigused, immuunpuudulikkus, diabeet ja obstruktiivne kopsuhaigus).
[RT I, 14.09.2022, 1 - jõust. 17.09.2022]

  (5) COVID-19-vastane immuniseerimine tagatakse Eestis elavatele, töötavatele või õppivatele isikutele, kellele see on tervishoiutöötaja hinnangul vajalik tulenevalt epidemioloogilisest olukorrast või terviseriskidest.
[RT I, 29.12.2023, 11 - jõust. 01.01.2024, rakendatakse kuni 1. septembrini 2024. a.]

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 31.   Määruse rakendamine

  Määruse § 2 lõiget 5 rakendatakse kuni 1. septembrini 2024. a.
[RT I, 29.12.2023, 11 - jõust. 01.01.2024]

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

Lisa Immuniseerimiskava
[RT I, 29.12.2023, 11 - jõust. 01.02.2024]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json