Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. mai 2004. a määruse nr 141 „Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 9, 116

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. mai 2004. a määruse nr 141 „Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri” muutmine

Vastu võetud 16.01.2008 nr 4

Määrus kehtestatakse «Ühistranspordiseaduse» § 48 lõike 6 ja § 52 lõike 1 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. mai 2004. a määruses nr 141 «Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri» tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 12 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahv 13 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 14 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 15 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Sõidukil, mille kohta ei ole välja antud sõidukikaarti taksoveoks, on keelatud kasutada taksotunnuseid või seda matkivat tunnust. Taksoveoteenuse mitteosutamisel peavad olema eemaldatud plafoon ja hinnakiri.».

Minister Juhan PARTS

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json