Teksti suurus:

Rahandusministri 12. veebruari 2003. a määruse nr 21 "Raamatupidamise Toimkonna esimehele ja liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.02.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 11, 138

Rahandusministri 12. veebruari 2003. a määruse nr 21 "Raamatupidamise Toimkonna esimehele ja liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord" muutmine

Vastu võetud 25.01.2008 nr 3

Määrus kehtestatakse «Raamatupidamise seaduse» § 32 lõike 3 alusel.

Rahandusministri 12. veebruari 2003. a määruses nr 21 «Raamatupidamise Toimkonna esimehele ja liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord» (RTL 2003, 25, 368; 2005, 3, 13) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Toimkonna esimehele makstava tasu suurus on 10 000 krooni kuus, toimkonna aseesimehele makstava tasu suurus on 6000 krooni kuus ja teistele toimkonna liikmetele makstava tasu suurus liikme kohta on 2000 krooni kuus.»;

2) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Paragrahvi 2 lõikes 1 sätestatud tasu suurusi rakendatakse 2008. aasta 1. jaanuarist.».

Rahandusminister Ivari PADAR

Asekantsleri kt
kantsleri ülesannetes Anneli SUSI PERSIDSKI

/otsingu_soovitused.json