Teksti suurus:

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 "Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine" muutmine

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.02.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 13, 172

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 "Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine" muutmine

Vastu võetud 29.01.2008 nr 1

Määrus kehtestatakse «Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse» § 6 lõigete 5 ja 51 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004. a määrusega nr 335 «Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord».

§ 1. Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määrusega nr 9 «Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine» (RTL 2006, 93, 1729; 2007, 61, 1104) kinnitatud lisa «Asustusüksuste nimistu» muudetakse, täiendades Rapla maakonna Kohila valla külade nimistut peale sõna «Pihali» sõnaga «Pukamäe».

§ 2. Rapla maakonna Kohila valla Pukamäe küla lahkmejooned määratakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele kantud muudatustele.

§ 3. Maa-amet kannab asustusüksuse lahkmejoonte muudatused katastrikaardile.

Minister Siim-Valmar KIISLER

Sisejulgeoleku asekantsler
kantsleri ülesannetes Erkki KOORT

/otsingu_soovitused.json