Teksti suurus:

Riigivapi seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.02.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 7, 53

Riigivapi seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 24.01.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 30. jaanuari 2008. a otsusega nr 248

Riigivapi seaduses (RT I 2001, 65, 376; 2005, 20, 126) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 punktid 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 3) Eesti Vabariigi suure riigivapi graafilise mustvalge etalonkujutise (Lisa 3) ja kontuurlahenduses etalonkujutise (Lisa 5);
4) Eesti Vabariigi väikese riigivapi graafilise mustvalge etalonkujutise (Lisa 4) ja kontuurlahenduses etalonkujutise (Lisa 6).»;

2) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Riigivapi kasutamisel kujundus- või turvaelemendina isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel väljaantavatel isikut tõendavatel dokumentidel võib kasutada käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatust erinevat riigivapi stiliseeritud kujutist.»;

3) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 12) Eesti riigipiiri tähistavatel põhipiirimärkidel ja piiripunktides.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json