Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Alatskivi maastikukaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.01.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 13, 178

Maamaksu korrigeerimine Alatskivi maastikukaitsealal

Vastu võetud 31.01.2008 nr 45

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Alatskivi maastikukaitseala kaitse-eesmärki kaitsta järvi ja traditsioonilist pärandkultuurmaastikku, allikaid ja allikasoid, vanu loodusmetsi, vanu laialehiseid metsi ja kaitsealuste liikide elupaiku ning arvesse võttes metsa osakaalu kaitsealal, kehtestada, et Tartu maakonnas asuval Alatskivi maastikukaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2008. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Alatskivi vallas asuvalt Kõdesi sihtkaitsevööndilt;
2) 75% maamaksumäärast Alatskivi vallas asuvalt Alatskivi piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json