Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Järvselja looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.01.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 13, 179

Maamaksu korrigeerimine Järvselja looduskaitsealal

Vastu võetud 31.01.2008 nr 46

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Järvselja looduskaitseala kaitse-eesmärki kaitsta vanu loodusmetsi, vanu laialehiseid metsi, rohunditerikkaid kuusikuid, soometsi ja kaitsealuste liikide elupaiku ning arvesse võttes metsa osakaalu kaitsealal, kehtestada, et Tartu maakonnas asuval Järvselja looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2008. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Meeksi vallas ja Võnnu vallas asuvalt Järvselja sihtkaitsevööndilt;
2) 50% maamaksumäärast Meeksi vallas ja Võnnu vallas asuvalt Apna piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json