Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Padakõrve looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.01.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 13, 181

Maamaksu korrigeerimine Padakõrve looduskaitsealal

Vastu võetud 31.01.2008 nr 48

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Padakõrve looduskaitseala kaitse-eesmärki kaitsta mõhnastikku, vanu loodusmetsi, laialehiseid salumetsi, siirde- ja õõtsiksoid, soometsi ja kaitsealuste liikide elupaiku ning arvesse võttes metsa osakaalu kaitsealal, kehtestada, et Jõgeva maakonnas ja Tartu maakonnas asuval Padakõrve looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2008. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Alatskivi vallas, Pala vallas ja Vara vallas asuvalt Järvepera sihtkaitsevööndilt ning Alatskivi vallas ja Pala vallas asuvalt Padakõrve sihtkaitsevööndilt;
2) 50% maamaksumäärast Pala vallas ja Vara vallas asuvalt Kärgandi piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json