Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Välgi looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.01.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 13, 182

Maamaksu korrigeerimine Välgi looduskaitsealal

Vastu võetud 31.01.2008 nr 49

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Välgi looduskaitseala kaitse-eesmärki kaitsta vanu loodusmetsi, soometsi, rohunditerikkaid kuusikuid ja kaitsealuste liikide elupaiku ning arvesse võttes metsa osakaalu kaitsealal, kehtestada, et Tartu maakonnas Vara vallas asuval Välgi looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2008. a maamaksu 25% maamaksumäärast Välgi sihtkaitsevööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json