Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Kivikupitsa maastikukaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.01.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 13, 184

Maamaksu korrigeerimine Kivikupitsa maastikukaitsealal

Vastu võetud 31.01.2008 nr 51

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Kivikupitsa maastikukaitseala kaitse-eesmärki kaitsta kivikülvi, metsakoosluste terviklikkust ja kaitsealuste liikide elupaiku ning arvesse võttes metsa osakaalu kaitsealal, kehtestada, et Pärnu maakonnas asuval Kivikupitsa maastikukaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2008. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Häädemeeste vallas asuvalt Kivikupitsa sihtkaitsevööndilt;
2) 50% maamaksumäärast Häädemeeste vallas asuvalt Lehtmetsa piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json