Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Kuiaru looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.01.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 13, 185

Maamaksu korrigeerimine Kuiaru looduskaitsealal

Vastu võetud 31.01.2008 nr 52

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Kuiaru looduskaitseala kaitse-eesmärki kaitsta vanu loodusmetsi, rohunditerikkaid kuusikuid ja kaitsealuste liikide elupaiku ning arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndis, kehtestada, et Pärnu maakonnas Are vallas ja Tori vallas asuval Kuiaru looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2008. a maamaksu 25% maamaksumäärast Niimiste sihtkaitsevööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json