Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Vaskjõe looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.01.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 13, 186

Maamaksu korrigeerimine Vaskjõe looduskaitsealal

Vastu võetud 31.01.2008 nr 53

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Vaskjõe looduskaitseala kaitse-eesmärki kaitsta jõgesid ja ojasid, vanu loodusmetsi ja kaitsealuste liikide elupaiku ning arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndis, kehtestada, et Pärnu maakonnas Paikuse vallas asuval Vaskjõe looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2008. a maamaksu 25% maamaksumäärast Poska sihtkaitsevööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json