Teksti suurus:

Kultuuriväärtuste nomenklatuur

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.02.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2008, 14, 196

Kultuuriväärtuste nomenklatuur

Vastu võetud 06.02.2008 nr 17

Määrus kehtestatakse «Kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse» § 2 lõike 3 alusel.

§ 1.  Kinnitada kultuuriväärtuste nomenklatuur järgnevalt:

1) Eestis asuvad hooned või nende osad ning arhitektuuridetailid ja manused, mis on vanemad kui 75 aastat:
ex 9406
ex 9705
ex 97062) arheoloogilised leiud, mündiaarded ja nende osad, mis pärinevad ajast enne 1721. aastat:
ex 9705
ex 97063) Eesti kultuuriruumiga seotud sakraalkunsti teosed või sakraalesemed, mis on valmistatud enne 1945. aastat, ja sakraaltrükised, mis on vanemad kui 100 aastat:
ex 9701
ex 9702
ex 9703
ex 9705
ex 97064) Eestis enne 1945. aastat valmistatud väärismetalli sisaldavad ehted ja unikaalesemed, välja arvatud sellised esemed, mille laadist on võimalik tuletada, et need on isiklikuks või perekondlikuks kasutamiseks:
ex 9706
ex 7113
ex 7114
ex 7115
ex 7116
ex 71175) Eesti sportlaste poolt enne 1945. aastat võidetud spordivõistluste autasud (auhinnad, medalid, diplomid) ning Eesti sportlaste poolt võidetud rahvusvaheliste tiitlivõistluste, olümpiamängude, maailma- ja Euroopa meistrivõistluste autasud (auhinnad, medalid, diplomid):
ex 97056) Eesti etnograafilised esemed, sealhulgas rahvarõivad ja nende juurde kuuluvad ehted, mis pärinevad ajast enne 1945. aastat:
ex 97057) eesti kunstnike enne 1945. aastat piiratud koguses valmistatud või unikaalsed tarbekunsti teosed:
ex 9701
ex 9702
ex 9703
9706
ex 4419
ex 4420
ex 4421
ex 5701
ex 5702
ex 5705
ex 5805
ex 6911
ex 6912
ex 6913
ex 6914
ex 70138) eesti kunstnike enne 1945. aastat valmistatud kujutava kunsti teosed:
ex 9701
ex 9702
ex 97039) Eesti filateelia ja fotograafia (sealhulgas negatiivid) kollektsioonid või nende osad, samuti alla 200 000 tiraažiga üksikmargid, mis on vanemad kui 60 aastat:
ex 3704
ex 3705
ex 4911
ex 9704
ex 970510) Eestis ilmunud ja Eesti kultuuriruumiga seotud trükised, mis on ilmunud enne 1850. aastat, samuti Eesti kultuuriruumiga seotud käsikirjad, kirjavahetused, päevikud ja muu kultuurilooliselt oluline ainueksemplariline materjal sõltumata selle vanusest:
ex 4901
ex 4902
ex 4903
ex 4904
ex 4905
ex 4906
ex 4907
ex 4909
ex 4910
ex 4911
ex 97059706

11) Eesti kultuurilooga seotud filmid, helisalvestised või muu tehniliselt salvestatud materjal originaalkandjatel, mis on vanemad kui 50 aastat:
ex 3705
ex 3706
ex 852312) Eestis enne 1950. aastat valmistatud muusikainstrumendid:
ex 9705
ex 9201
ex 9202
ex 9205
ex 920613) Eestis enne 1945. aastat valmistatud mööbel ja Eestis eritellimusel valmistatud unikaalmööbel, mis on vanem kui 50 aastat:
9706
ex 9705
ex 9401
ex 940314) külmrelvad ning tulirelvad ja nende olulised osad, mis on valmistatud enne 1945. aastat:
ex 9301
ex 9302
ex 9303
ex 9306
ex 930715) mootorsõidukid ja auto kered, samuti militaartehnika, mis on vanemad kui 50 aastat, välja arvatud sellised, mis on toodud Eestisse pärast 1991. aasta 20. augustit:
ex 8701
ex 8703
ex 8707
ex 871116) Eestis ehitatud veesõidukid ja nende osad, nende last ning muu sisu, mis pärinevad ajast enne 1945. aastat, samuti Eesti Vabariigi jurisdiktsioonialustelt aladelt leitud veesõidukid ja nende osad, nende last ning muu sisu, mis pärinevad ajast enne 1945. aastat:
ex 9705
ex 9706

§ 2.    Määrus jõustub 17. veebruaril 2008. a.

Minister Laine JÄNES


Kantsler Siim SUKLES

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json