Teksti suurus:

Lääne maavanema ametisse nimetamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.02.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 14, 207

Lääne maavanema ametisse nimetamine

Vastu võetud 07.02.2008 nr 72

«Vabariigi Valitsuse seaduse» § 83 lõike 1 alusel ning kooskõlas «Avaliku teenistuse seaduse» § 37 lõikega 2, «Riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse» § 10 lõikega 1 ja Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määrusega nr 259 «Riigiteenistujate töötasustamine 2008. aastal» ning võttes teadmiseks Läänemaa Omavalitsuste Liidu 22. jaanuari 2008. a üldkoosoleku arvamuse:

1. Nimetada Neeme Suur Lääne maavanemaks määratud ajaks 18. veebruarist 2008. a kuni 17. veebruarini 2013. a.

2. Määrata Neeme Suure kuupalgamääraks 25 000 krooni 35. palgaastme järgi.

3. Maksta Neeme Suurele lisatasu teenistusaastate eest vastavalt teenistusstaažile.

4. Neeme Suure avaliku teenistuse staaž 18. veebruari 2008. a seisuga on 14 aastat 4 kuud ja 1 päev.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json