Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2005. a määruse nr 12 „Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.02.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 10, 71

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2005. a määruse nr 12 „Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine“ muutmine

Vastu võetud 14.02.2008 nr 46

Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse«§ 153 lõike 3 ja § 155 lõike 1 alusel ning kooskõlas § 129 lõikega 3.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2005. a määruses nr 12 «Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine» (RT I 2005, 5, 19; 2007, 8, 41) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 153 lõike 3 ja § 155 lõike 1 alusel ning kooskõlas § 129 lõikega 3.»;

2) määruse lisad 1 ja 2 kehtestatakse uues sõnastuses.

§ 2. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2008. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Kaitseminister Jaak AAVIKSOO

Riigisekretär Heiki LOOT

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2005. a määruse nr 12 «Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine»
lisa 1
(Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2008. a määruse nr 46 sõnastuses)

KAADRIKAITSEVÄELASTE AMETIKOHTADE AUASTMETELE VASTAVAD PALGATASEMED

Ametikoha auaste

Palgatase

Madalaim
määr

Keskmine

Kõrgeim
määr

maa- ja õhuväes mereväes
Kindralmajor Kontradmiral K 16 24 400 26 850 29 300
Brigaadikindral Kommodoor K 15 20 300 22 350 24 400
Kolonel Mereväekapten K 14 16 900 19 450 22 000
Kolonelleitnant Kaptenleitnant K 13 14 700 16 900 19 100
Major Kaptenmajor K 12 13 400 15 400 17 400
Kapten Vanemleitnant K 11 12 200 14 050 15 900
Leitnant Leitnant K 10 11 100 12 200 13 300
Ülemveebel Ülemveebel K 9   13 500 14 850 16 200
Staabiveebel Staabiveebel K 8   11 700 13 450 15 200
Vanemveebel Vanemveebel K 7   11 100 12 750 14 400
Veebel Veebel K 6   10 100 11 600 13 100
Nooremveebel Nooremveebel K 5     9 600 10 550 11 500
Vanemseersant Vanemmaat K 4     9 100 10 000 10 900
Seersant Maat K 3     8 700   9 550 10 400
Kapral Vanemmadrus K 2     8 300   9 150 10 000
Reamees Madrus K 1     7 900   8 700   9 500

Kaitseminister Jaak AAVIKSOO

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2005. a määruse nr 12 «Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine»
lisa 2
(Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2008. a määruse nr 46 sõnastuses)

KAADRIKAITSEVÄELASTE AUASTMETASUD KUUS KROONIDES

Auaste maa- 
ja õhuväes
Auaste
mereväes
Auastmetasu
määr kroonides
Kindral Admiral 10 400
Kindralleitnant Viitseadmiral   8 600
Kindralmajor Kontradmiral   7 100
Brigaadikindral Kommodoor   6 000
Kolonel Mereväekapten   5 100
Kolonelleitnant Kaptenleitnant   4 100
Major Kaptenmajor   3 500
Kapten Vanemleitnant   2 800
Leitnant Leitnant   2 300
Nooremleitnant Nooremleitnant   1 800
Lipnik Lipnik   1 400
Ülemveebel Ülemveebel   2 800
Staabiveebel Staabiveebel   2 100
Vanemveebel Vanemveebel   1 600
Veebel Veebel   1 300
Nooremveebel Nooremveebel   1 000
Vanemseersant Vanemmaat      800
Seersant Maat      600
Nooremseersant Nooremmaat      500
Kapral Vanemmadrus      300

Kaitseminister Jaak AAVIKSOO

/otsingu_soovitused.json