Teksti suurus:

Kaitseväe Nursipalu harjutusvälja asutamine ja riigivara tasuta üleandmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.02.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 17, 249

Kaitseväe Nursipalu harjutusvälja asutamine ja riigivara tasuta üleandmine

Vastu võetud 14.02.2008 nr 79

«Relvaseaduse» § 85 lõike 3 ja «Riigivaraseaduse» § 10 lõike 1 alusel:

1. Asutada kaitseväe Nursipalu harjutusväli, asukoht Võru maakonnas Sõmerpalu ja Rõuge vallas (pindala 3134 ha ja välispiiri pikkus 26 860 m), vastavalt Nursipalu harjutusvälja skeemile (lisatud).

2. Keskkonnaministeeriumil anda «Riigivaraseaduse» § 11 lõigetes 1–3 sätestatud korras järgmised tema valitsemisel olevad maaüksused koos nende oluliste osadega tasuta üle Kaitseministeeriumi valitsemisele:
1) Sõmerpalu vallas Hänike külas asuv maaüksus (pindala 677,3 ha, katastritunnus 76702:002:0470, riigivara registri registreerimisnumber (edaspidi rvnr) 01011360, sihtotstarve – maatulundusmaa);
2) Sõmerpalu vallas Mustassaare külas asuv maaüksus (pindala 196 ha, katastritunnus 76702:002:0390, rvnr 01011354, sihtotstarve – maatulundusmaa);
3) Sõmerpalu vallas Hänike külas asuv maaüksus (pindala 25,88 ha, katastritunnus 76702:002:0077, rvnr 01017135, sihtotstarve – maatulundusmaa);
4) Sõmerpalu vallas Hänike külas asuv maaüksus (pindala 44,27 ha, katastritunnus 76702:002:0075, rvnr 01017134, sihtotstarve – maatulundusmaa);
5) Sõmerpalu vallas Hänike külas asuv maaüksus (pindala 75,77 ha, katastritunnus 76702:002:0076, rvnr 01017136, sihtotstarve – maatulundusmaa);
6) Rõuge vallas Tsirgupalu külas asuv maaüksus (pindala 1015,9 ha, katastritunnus 69701:001:0140, rvnr 01011337, sihtotstarve – maatulundusmaa);
7) Rõuge vallas Tsirgupalu külas asuv maaüksus (pindala 141,2 ha, katastritunnus 69701:001:0130, rvnr 01011336, sihtotstarve – maatulundusmaa) harjutusvälja piiridesse jäävas ulatuses;
8) Rõuge vallas Tsirgupalu külas asuv maaüksus (pindala 105,6 ha, katastritunnus 69701:001:0170, rvnr 01003785, sihtotstarve – maatulundusmaa);
9) Rõuge vallas Tsirgupalu külas asuv maaüksus (pindala 67,3 ha, katastritunnus 69701:001:0150, rvnr 01003784, sihtotstarve – maatulundusmaa) harjutusvälja piiridesse jäävas ulatuses;
10) Rõuge vallas Lükkä külas asuv maaüksus (pindala 786,9 ha, katastritunnus 69701:001:0023, rvnr 01019783, sihtotstarve – maatulundusmaa) harjutusvälja piiridesse jäävas ulatuses.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast alates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

Korralduse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 18.02.2008. a resolutsioon nr 17-1/08-01151.

Lisa 12928081 79kl

/otsingu_soovitused.json