Teksti suurus:

Ohtlike taimekahjustajate nimekiri

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.10.2008
Avaldamismärge:

Ohtlike taimekahjustajate nimekiri1

Vastu võetud 07.07.2004 nr 116
RTL 2004, 96, 1503
jõustumine 18.07.2004

Muudetud järgmiste määrustega (vastuvõtmise aeg, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

26.09.2005 nr 96 (RTL 2005, 101, 1552) 7.10.2005

21.02.2008 nr 12 (RTL 2008, 17, 240) 1.03.2008

Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse»  § 4 lõike 3 alusel.

[RTL 2005, 101, 1552 – jõust. 7.10.2005]

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse ohtlike taimekahjustajate nimekiri.

§ 2. Ohtlike taimekahjustajate nimekiri

Ohtlikud taimekahjustajad on nimetatud Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide Ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.07.2000, lk 1–112) lisas I ning kui need ohtlikud taimekahjustajad esinevad taimedel või taimsetel saadustel või muudel objektidel, on need nimetatud lisas II.

[RTL 2008, 17, 240 – jõust. 1.03.2008]

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 15. juulil 2004. a.


 1 EL Nõukogu direktiiv 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.07.2000, lk 1–112), muudetud direktiividega 2001/33/EÜ (EÜT L 127, 09.05.2001, lk 42–44), 2002/28/EÜ (EÜT L 77, 20.03.2002, lk 23–25), 2002/36/EÜ (EÜT L 116, 03.05.2002, lk 16–26), 2002/89/EÜ (EÜT L 355, 30.12.2002, lk 45–60), 2003/22/EÜ (ELT L 78, 25.03.2003, lk 10–11), 2003/47/EÜ (ELT L 138, 05.06.2003, lk 47–48), 2003/116/EÜ (ELT L 321, 06.12.2003, lk 36–40), 2004/31/EÜ (ELT L 85, 23.03.2004, lk 18–23), 2004/70/EÜ (ELT L 127, 29.04.2004, lk 97–103), 2004/102/EÜ (ELT L 309, 06.10.2004, lk 9–25), 2005/15/EÜ (ELT L 056, 02.03.2005, lk 12–13), 2005/16/EÜ (ELT L 057, 03.03.2005, lk 19–22), muudetud EL Nõukogu määrusega 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35) ning Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu määrusega 2004/882 (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141).

[RTL 2005, 101, 1552 – jõust. 7.10.2005]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json