Teksti suurus:

Sotsiaalministri 3. oktoobri 2002. a määruse nr 120 “Eesti Haigekassa meditsiiniliste abivahendite loetelu, meditsiiniliste abivahendite loetellu kantud abivahendi eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise tingimused ja kord, meditsiiniliste abivahendite loetelu koostamise ja muutmise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.03.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 20, 293

Sotsiaalministri 3. oktoobri 2002. a määruse nr 120 “Eesti Haigekassa meditsiiniliste abivahendite loetelu, meditsiiniliste abivahendite loetellu kantud abivahendi eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise tingimused ja kord, meditsiiniliste abivahendite loetelu koostamise ja muutmise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 28.02.2008 nr 11

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 48 lõike 2 ning lõike 5 punktide 1 ja 2 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 3. oktoobri 2002. a määruses nr 120 «Eesti Haigekassa meditsiiniliste abivahendite loetelu, meditsiiniliste abivahendite loetellu kantud abivahendi eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise tingimused ja kord, meditsiiniliste abivahendite loetelu koostamise ja muutmise tingimused ja kord» (RTL 2002,118,1718; 2007, 29, 529) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 1 tabeli punktid 1.10–1.11 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«1.10. OptiumPlus 100 tk 780,00
702,00
  1.11. OptiumPlus 50 tk 395,00    355,50»;

2) paragrahvi 3 lõike 1 tabeli punktid 9.1–9.3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«9.1. LoFric Nelaton kateeter 20,30 18,25
  9.2. LoFric naiste kateeter. Suurused 08CH – 18CH 20,30 18,25
  9.3. LoFric laste kateeter. Suurused 06Ch – 10Ch 20,30    18,25».
Minister Maret MARIPUU
Kantsler Riho TAPFER

/otsingu_soovitused.json