Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 13, 86

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 muutmise seadus

Vastu võetud 21.02.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 6. märtsi 2008. a otsusega nr 256

§ 1. Koolieelse lasteasutuse seaduse (RT I 1999, 27, 387; 2007, 71, 434) § 24 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.»

§ 2. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2008. aasta 1. septembril.

Riigikogu aseesimees Kristiina OJULAND

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json