Teksti suurus:

Riikliku pensioni 2008. aasta indeksi väärtuse kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.03.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 14, 97

Riikliku pensioni 2008. aasta indeksi väärtuse kinnitamine

Vastu võetud 13.03.2008 nr 61

Määrus kehtestatakse «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» § 26 lõike 6 alusel.

§ 1. Riikliku pensioni indeksi väärtuseks kinnitatakse 1,216.

§ 2. Riikliku pensioni indeksit rakendatakse riiklike pensionide indekseerimisel 1. aprillil 2008. a.

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS

Sotsiaalminister Maret MARIPUU

Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO