Teksti suurus:

Raudteeinfrastruktuuri ja raudteeliikluse korralduse ning raudteeveeremi nõuetele vastavuse kontrollimise aruannete vormid

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.03.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.04.2014
Avaldamismärge:

Raudteeinfrastruktuuri ja raudteeliikluse korralduse ning raudteeveeremi nõuetele vastavuse kontrollimise aruannete vormid

Vastu võetud 24.03.2004 nr 49
RTL 2004, 30, 513
jõustumine 31.03.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.03.2008RTL 2008, 21, 31221.03.2008

Määrus kehtestatakse «Raudteeseaduse» § 34 lõike 7 alusel.

§ 1. Üldsäte

  Määrusega kehtestatakse «Raudteeseaduse» § 34 lõike 5 alusel Tehnilise Järelevalve Ametile esitamisele kuuluvate raudteeinfrastruktuuri ja raudteeliikluse korralduse ning raudteeveeremi nõuetele vastavuse kontrollimise aruannete vormid vastavalt lisadele.
[RTL 2008, 21, 312 - jõust. 21.03.2008]

§ 2. Raudteeinfrastruktuuri nõuetele vastavuse kontrollimise aruande vormid

  Raudteeinfrastruktuuri nõuetele vastavuse kontrollimise aruanne (edaspidi kontrollimise aruanne) esitatakse Tehnilise Järelevalve Ametile järgmiste vormide kohaselt:
[RTL 2008, 21, 312 - jõust. 21.03.2008]
 1) raudteede tehnoseisundi kohta täidetakse lisas 1 toodud vormi kohane kontrollimise aruande 1. osa «Teede aruanne»;
 2) raudteerajatiste ebagabariitsuste kohta täidetakse lisas 2 toodud vormi kohane kontrollimise aruande 2. osa «Ebagabariitsuste aruanne»;
 3) teemõõduvaguni mõõtetulemuste kohta täidetakse lisas 3 toodud vormi kohane kontrollimise aruande 3. osa «Teemõõtevaguni mõõtetulemuste aruanne»;
 4) raudtee turvanguseadmete tehnoseisundi kohta täidetakse lisas 4 toodud vormi kohane kontrollimise aruande 4. osa «Raudtee turvanguseadmete aruanne»;
 5) pöörmete tehnoseisundi kohta täidetakse lisas 5 toodud vormi kohane kontrollimise aruande 5. osa «Pöörmete aruanne»;
 6) ülesõidukohtade tehnoseisundi kohta täidetakse lisas 6 toodud vormi kohane kontrollimise aruande 6. osa «Ülesõidukohtade aruanne»;
 7) raudteeinfrastruktuuri hulka kuuluvate sildade seisukorra kohta täidetakse lisas 7 toodud vormi kohane kontrollimise aruande 7. osa «Raudtee sildade ülevaatuse aruanne»;
 8) ooteplatvormide seisukorra kohta täidetakse lisas 8 toodud vormi kohane kontrollimise aruande 8. osa «Reisijate ooteplatvormide aruanne».

§ 3. Raudteeliikluse korralduse nõuetele vastavuse kontrollimise aruande vorm

  Raudteeliikluse korralduse nõuetele vastavuse kontrollimise aruanne esitatakse Tehnilise Järelevalve Ametile lisas 9 toodud vormi kohaselt.
[RTL 2008, 21, 312 - jõust. 21.03.2008]

§ 4. Raudteeveeremi nõuetele vastavuse kontrollimise aruannete vormid

  Raudteeveeremi nõuetele vastavuse kontrollimise aruanded (edaspidi kontrollimise aruanded) esitatakse Tehnilise Järelevalve Ametile järgmiste vormide kohaselt:
[RTL 2008, 21, 312 - jõust. 21.03.2008]
 1) vedurite osas lisas 10 toodud vormi kohane kontrollimise aruanne (A-, B-, C- ja D-osa);
 2) vagunite osas lisas 11 toodud vormi kohane kontrollimise aruanne;
 3) eriveeremi osas lisas 12 toodud vormi kohane kontrollimise aruanne (A-, B-, C- ja D-osa).

§ 5. Selgitused aruande vormi täitmiseks

  Selgitusi raudteeinfrastruktuuri ja raudteeliikluse korralduse ning raudteeveeremi nõuetele vastavuse kontrollimise aruannete vormide täitmiseks annab Tehnilise Järelevalve Amet.
[RTL 2008, 21, 312 - jõust. 21.03.2008]

§ 6. Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 31. märtsil 2004. a.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. märtsi 2004. a määruse nr 49 «Raudteeinfrastruktuuri ja raudteeliikluse korralduse ning raudteeveeremi nõuetele vastavuse kontrollimise aruannete vormid»
lisa 1
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. märtsi 2004. a määruse nr 49 «Raudteeinfrastruktuuri ja raudteeliikluse korralduse ning raudteeveeremi nõuetele vastavuse kontrollimise aruannete vormid»
lisa 2
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. märtsi 2004. a määruse nr 49 «Raudteeinfrastruktuuri ja raudteeliikluse korralduse ning raudteeveeremi nõuetele vastavuse kontrollimise aruannete vormid»
lisa 3
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. märtsi 2004. a määruse nr 49 «Raudteeinfrastruktuuri ja raudteeliikluse korralduse ning raudteeveeremi nõuetele vastavuse kontrollimise aruannete vormid»
lisa 4
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. märtsi 2004. a määruse nr 49 «Raudteeinfrastruktuuri ja raudteeliikluse korralduse ning raudteeveeremi nõuetele vastavuse kontrollimise aruannete vormid»
lisa 5


Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. märtsi 2004. a määruse nr 49 «Raudteeinfrastruktuuri ja raudteeliikluse korralduse ning raudteeveeremi nõuetele vastavuse kontrollimise aruannete vormid»
lisa 6
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. märtsi 2004. a määruse nr 49 «Raudteeinfrastruktuuri ja raudteeliikluse korralduse ning raudteeveeremi nõuetele vastavuse kontrollimise aruannete vormid»
lisa 7
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. märtsi 2004. a määruse nr 49 «Raudteeinfrastruktuuri ja raudteeliikluse korralduse ning raudteeveeremi nõuetele vastavuse kontrollimise aruannete vormid»
lisa 8
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. märtsi 2004. a määruse nr 49 «Raudteeinfrastruktuuri ja raudteeliikluse korralduse ning raudteeveeremi nõuetele vastavuse kontrollimise aruannete vormid»
lisa 9


Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. märtsi 2004. a määruse nr 49 «Raudteeinfrastruktuuri ja raudteeliikluse korralduse ning raudteeveeremi nõuetele vastavuse kontrollimise aruannete vormid»
lisa 10


Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. märtsi 2004. a määruse nr 49 «Raudteeinfrastruktuuri ja raudteeliikluse korralduse ning raudteeveeremi nõuetele vastavuse kontrollimise aruannete vormid»
lisa 11
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. märtsi 2004. a määruse nr 49 «Raudteeinfrastruktuuri ja raudteeliikluse korralduse ning raudteeveeremi nõuetele vastavuse kontrollimise aruannete vormid»
lisa 12