Teksti suurus:

Välisministeeriumi teadaanded

Väljaandja:Välisministeerium
Akti liik:teadaanne
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:

Välisministeeriumi teadaanded

Välislepingute jõustumine

«A» – allakirjutamise, «J» – jõustumise kuupäev


Hispaania Kuningriik

Eesti Vabariigi ja Hispaania Kuningriigi vaheline investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse leping (RT II 1998, 16/17, 29) (A: 11.11.1997; J: 01.07.1998)

Iisraeli Riik

Eesti Vabariigi valitsuse ja Iisraeli Riigi valitsuse vaheline kultuuri-, haridus- ja teadusalase koostöö leping (RT II 1996, 13, 42) (A: 12.07.1993; J: 04.08.1998)

Rakendusprogramm Eesti Vabariigi valitsuse ja Iisraeli Riigi valitsuse vahelisele koostöölepingule kultuuri, teaduse ja hariduse valdkonnas aastateks 1998–2000 (RT II 1998, 38, 76) (A: 19.07.1998; J: 19.07.1998)

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

Eesti Vabariigi valitsuse ja Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi valitsuse vahel rahvusvahelise maanteeveo korraldamise kokkulepe (RT II 1995, 42, 190) (A: 16.08.1995; J: 21.08.1998)

18. märtsil 1970. a Haagis sõlmitud «Tsiviil- ja kaubandusasjades välisriigis tõendite kogumise konventsioon» (Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters – RT II 1996, 1/2, 2) jõustus Eesti Vabariigi ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel 11. juulil 1998. aastal.

Alus: Hollandi Välisministeeriumi teadaanne nr 5A/1998.

5. oktoobril 1961. a Haagis sõlmitud «Testamendi vormile kohaldatava õiguse konventsioon» (Convention on the Conflicts of Laws Relating to the Form of Testamentary Dispositions – RT II 1998, 16/17, 28) jõustus Eesti Vabariigi suhtes 12. juulil 1998. aastal.

Alus: Hollandi Välisministeeriumi teadanne nr 1/1998.

17. detsembril 1994. a Lissabonis koostatud Euroopa energiaharta leping ning Euroopa energiaharta protokoll energiakasutuse tõhustamise ja sellega seotud keskkonnakaitse küsimuste kohta (The Energy Charter; Energy Charter Protocol on Energy Efficiency and Related Environmental Aspects – RT II 1998, 8–12, 18) jõustusid Eesti Vabariigi suhtes 2. augustil 1998. aastal.

Alus: Portugali Vabariigi Valisministeeriumi noot nr DAJ 5.3 00382.

Välisminister Toomas Hendrik ILVES

/otsingu_soovitused.json