Teksti suurus:

Eesti Panga seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.04.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 14, 93

Eesti Panga seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 12.03.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 19. märtsi 2008. a otsusega nr 262

§ 1. Eesti Panga seaduses (RT I 1993, 28, 498; 2007, 16, 77) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Eesti Panga Nõukogu esimees peab olema Eesti kodanik, kellel on kõrgharidus.»;

2) paragrahvi 10 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Eesti Panga president peab olema Eesti kodanik, kellel on kõrgharidus.»;

3) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Eesti Pank tunnistab asutusesiseseks kasutamiseks teabe, mille avalikuks tulek võib kahjustada hindade stabiilsust või finantsstabiilsust, samuti teabe, millele on Euroopa Keskpankade Süsteemis kehtestatud juurdepääsupiirang.»;

4) paragrahvi 31 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Eesti Panga Nõukogu nimetab Euroopa Keskpanga nõukogu soovitatud ja Euroopa Liidu Nõukogu heakskiidetud sõltumatud audiitorid, kelle ülesanne on kontrollida Eesti Panga tegevust majandusaasta jooksul ning kinnitada Eesti Panga koostatud aastaaruande õigsust.»

Riigikogu aseesimees Jüri RATAS

/otsingu_soovitused.json