Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 205 „Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.03.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 14, 105

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 205 „Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid“ muutmine

Vastu võetud 20.03.2008 nr 69

Määrus kehtestatakse «Riigipiiri seaduse» § 10 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruses nr 205 «Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid» (RT I 2002, 54, 343; 2006, 19, 153) tehakse järgmised muudatused:

1. Määruse lisa 1 «Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid maanteelõikudel» kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

2. Määruse lisa 2 «Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid raudteejaamades» Valga raudtee piiripunkti Valga raudteejaama käsitlevat osa täiendatakse pärast sõnu «24 h» sõnadega «Toimiv piirikontrolli taastamise korral. Mittetoimiv Schengeni tingimustes».

3. Määruse lisas 3 «Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid mere- ja piiriveekogude sadamates» tehakse järgmised muudatused:
1) Roomassaare piiripunkti Roomassaare sadamat käsitlevas osas asendatakse sõnad «Avatud määratud ajal» sõnadega «24 h»;
2) Ruhnu piiripunkti Ringsu sadamat käsitlevast osast jäetakse välja sõnad «; ainult väikelaevad».

Peaminister Andrus ANSIP

Siseminister Jüri PIHL

Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 205 «Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid»
lisa 1
(Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2008. a määruse nr 69 sõnastuses)

RAHVUSVAHELISEKS LIIKLUSEKS AVATUD PIIRIPUNKTID
MAANTEELÕIKUDEL

Piiripunkti nimetus Piirikontrolli toimumise koht Piiriületuse võimalused ja piirangud Erisused kauba vormistamisel
Ikla piiripunkt Tallinna–Pärnu–Ikla maantee 24 h

Toimiv piirikontrolli taastamise korral. Mittetoimiv Schengeni tingimustes

 
Koidula piiripunkt Karisilla–Petseri maantee 24 h  
Luhamaa piiripunkt Riia–Pihkva maantee 24 h  
Murati piiripunkt Riia–Pihkva maantee 24 h

Toimiv piirikontrolli taastamise korral. Mittetoimiv Schengeni tingimustes

 
Mõisaküla piiripunkt Mõisaküla tee Avatud määratud ajal; kuni 3500 kg registrimassiga sõidukitele.

Toimiv piirikontrolli taastamise korral. Mittetoimiv Schengeni tingimustes

Ei vormistata
Narva-1 piiripunkt Tallinna–Narva maantee 24 h  
Valga-1 piiripunkt Valga–Uulu maantee 24 h

Toimiv piirikontrolli taastamise korral. Mittetoimiv Schengeni tingimustes

 
Valga-3 piiripunkt Valga, Sepa tänav 24 h;

kuni 3500 kg registrimassiga sõidukitele.

Toimiv piirikontrolli taastamise korral. Mittetoimiv Schengeni tingimustes

Ei vormistata

Siseminister Jüri PIHL

/otsingu_soovitused.json