Teksti suurus:

Ravimite piirhinnad

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2008
Avaldamismärge:

Ravimite piirhinnad

Vastu võetud 21.03.2007 nr 33
RTL 2007, 26, 464
jõustumine 01.04.2007

 Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

20.06.2007 nr 54 (RTL 2007, 52, 956) 1.07.2007

24.09.2007 nr 65 (RTL 2007, 75, 1302) 1.10.2007 

14.12.2007 nr 88 (RTL 2007, 98, 1649) 1.01.2008

25.03.2008 nr 17 (RTL 2008, 24, 371) 1.04.2008

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 42 lõike 21 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse kindlustatud isiku ambulatoorseks raviks vajalike ja ravimite loetelusse kantavate ravimite piirhinnad ja toimeaine piirhinnad, mis on toodud käesoleva määruse lisas.

§ 2. Piirhindade lisamine ja muutmine

Piirhindasid lisatakse ja muudetakse kuni neli korda aastas, jõustumistähtaegadega 1. jaanuaril, 1. aprillil, 1. juulil ja 1. oktoobril.

§ 3. [käesolevast tekstist välja jäetud]

 

Lisa

/otsingu_soovitused.json