Teksti suurus:

„Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse” ja „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse” alusel kehtestatud määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.04.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 15, 110

„Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse” ja „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse” alusel kehtestatud määruste muutmine

Vastu võetud 27.03.2008 nr 72

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 14 lõike 2 ja § 17 lõike 1 ning «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 11 lõike 1 alusel ning kooskõlas «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 1051 lõikega 7.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 22. märtsi 2004. a määrust nr 81 «Struktuuritoetuse rakendusasutuste ja rakendusüksuste nimetamine ning riigi ja kohaliku omavalitsuse investeeringute meetmete loetelu kinnitamine» (RT I 2004, 15, 119; 2007, 36, 229) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 punktis 7 ja § 5 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõna «Raudteeinspektsioon» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet»;

2) paragrahvi 7 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

« 7) meetme 1.3 «Võrdsed võimalused tööturul» osad «Tööturuasutuste projektid» ja «Sotsiaalministeeriumi ja tööharjutuskeskuste investeeringute kava».».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määruse nr 111 «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine» (RT I 2007, 34, 216; 48, 336) § 4 punktis 1 asendatakse sõna «Raudteeinspektsioon» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet».

Peaminister Andrus ANSIP

Siseminister
rahandusministri ülesannetes Jüri PIHL

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json