Teksti suurus:

Sotsiaalministri 18. juuni 2001. a määruse nr 61 "Lapse toitmiseks ettenähtud vaheaegade ja puudega lapse vanemale täiendava tasulise puhkepäeva eest keskmise palga maksmine riigieelarve vahenditest" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.04.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 29, 431

Sotsiaalministri 18. juuni 2001. a määruse nr 61 "Lapse toitmiseks ettenähtud vaheaegade ja puudega lapse vanemale täiendava tasulise puhkepäeva eest keskmise palga maksmine riigieelarve vahenditest" muutmine

Vastu võetud 31.03.2008 nr 18

Määrus kehtestatakse «Töö- ja puhkeaja seaduse» § 18 lõike 4 ja § 23 alusel.

Sotsiaalministri 18. juuni 2001. a määruses nr 61 «Lapse toitmiseks ettenähtud vaheaegade ja puudega lapse vanemale täiendava tasulise puhkepäeva eest keskmise palga maksmine riigieelarve vahenditest» (RTL 2001, 77, 1039) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 4 asendatakse sõna «viie» sõnaga «kümne»;

2) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Minister Maret MARIPUU

Kantsler Riho TAPFER

Sotsiaalministri 31. märtsi 2008. a määruse nr 18 «Sotsiaalministri 18. juuni 2001. a määruse nr 61 «Lapse toitmiseks ettenähtud vaheaegade ja puudega lapse vanemale täiendava tasulise puhkepäeva eest keskmise palga maksmine riigieelarve vahenditest» muutmine»
lisa

Sotsiaalministri 18. juuni 2001. a määruse nr 61 «Lapse toitmiseks ettenähtud vaheaegade ja puudega lapse vanemale täiendava tasulise puhkepäeva eest keskmise palga maksmine riigieelarve vahenditest»
lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json