Teksti suurus:

2008. aastal "Eesti maaelu arengukava 2007–2013" alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevad maaelu arengu toetused

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.04.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 30, 441

2008. aastal "Eesti maaelu arengukava 2007–2013" alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevad maaelu arengu toetused

Vastu võetud 07.04.2008 nr 29

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 453 lõike 5 alusel, arvestades «2008. aasta riigieelarve seaduse» § 1 osa 6 jao 8 peatüki 70005967 artikligrupis 4 maaelu arengukavale määratud rahalisi vahendeid ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013» (edaspidi arengukava).

§ 1. 2008. aastal antakse arengukava alusel järgmisi Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevaid maaelu arengu toetusi:
1) koolitus- ja teavitustegevuste toetus;
2) noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise toetus;
3) nõuandesüsteemi ja -teenuste toetus;
4) põllumajandusettevõtete ajakohastamise toetus;
5) metsade majandusliku väärtuse parandamise ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmise toetus;
6) põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise toetus;
7) põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri toetus;
8) ebasoodsamate piirkondade toetus;
9) Natura 2000 toetus põllumajandusmaale;
10) põllumajanduslik keskkonnatoetus;
11) vähetootlike investeeringute toetus;
12) Natura 2000 toetus erametsamaale;
13) maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetus;
14) külade uuendamise ja arendamise toetus;
15) Leader-meetme raames antav kohaliku tegevusgrupi toetus;
16) tehniline abi.

§ 2. 2008. aastal toetatakse arengukava alusel antava nõuandesüsteemi ja -teenuste toetuse raames järgmisi tegevusi:
1) põllumajandustootjatele ja erametsa valdajatele nõuandeteenuse võimaldamine;
2) nõuandesüsteemi arendamine nõuandeteenuse hea kättesaadavuse tagamiseks.

§ 3. 2008. aastal toetatakse arengukava alusel antava põllumajandusettevõtete ajakohastamise toetuse raames järgmisi tegevusi:
1) investeeringud mikropõllumajandusettevõtete arendamiseks;
2) investeeringud loomakasvatusehitistesse;
3) investeeringud bioenergia tootmisesse.

§ 4. 2008. aastal toetatakse arengukava alusel antava metsa majandusliku väärtuse parandamise ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmise toetuse raames järgmisi tegevusi:
1) metsa majandusliku väärtuse parandamine;
2) kahjustatud metsa taastamine ja metsatulekahju ennetamine;
3) arendusprojekti elluviimine.

§ 5. 2008. aastal toetatakse arengukava alusel antava põllumajandusliku keskkonnatoetuse raames järgmisi tegevusi:
1) ohustatud tõugu looma pidamine;
2) poolloodusliku koosluse hooldamine.

§ 6. 2008. aastal toetatakse arengukava alusel antava vähetootlike investeeringute toetuse raames kiviaia rajamist ja taastamist.

§ 7. 2008. aastal toetatakse arengukava alusel antava maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetuse raames järgmisi tegevusi:
1) mitmekesistamine mittepõllumajandusliku tegevuse suunas;
2) mikroettevõtete arendamine.

§ 8. 2008. aastal toetatakse arengukava alusel antava külade uuendamise ja arendamise toetuse raames järgmisi tegevusi:
1) majanduse ja maaelanikkonna põhiteenused;
2) külade uuendamine ja arendamine;
3) maapiirkondade kultuuripärandi säilitamine ja selle kvaliteedi parandamine.

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json