Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. mai 2001. a määruse nr 161 „Volituste andmine „Loomatauditõrje seadusest” ja „Loomakaitseseadusest” tulenevate õigusaktide kehtestamiseks” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.04.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 17, 121

Vabariigi Valitsuse 8. mai 2001. a määruse nr 161 „Volituste andmine „Loomatauditõrje seadusest” ja „Loomakaitseseadusest” tulenevate õigusaktide kehtestamiseks” muutmine

Vastu võetud 10.04.2008 nr 76

Määrus kehtestatakse «Loomakaitseseaduse» § 3 lõike 5 alusel.

Vabariigi Valitsuse 8. mai 2001. a määruses nr 161 «Volituste andmine «Loomatauditõrje seadusest» ja «Loomakaitseseadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks» (RT I 2001, 45, 251; 2005, 68, 532) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Loomatauditõrje seaduse» § 11 lõike 2 ja «Loomakaitseseaduse» § 3 lõike 4 punkti 1, § 3 lõike 5, § 9 lõike 4, § 12 lõike 5 ja § 13 lõike 6 alusel.»;

2) määrust täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

« 41) «Lemmikloomade pidamise nõuded»;».

Peaminister Andrus ANSIP

Põllumajandusminister Helir-Valdor SEEDER

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json