Teksti suurus:

Volituste andmine «Loomatauditõrje seadusest» ja «Loomakaitseseadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.04.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

Volituste andmine «Loomatauditõrje seadusest» ja «Loomakaitseseadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks

Vastu võetud 08.05.2001 nr 161
RT I 2001, 45, 251
jõustumine 17.05.2001

Muudetud järgmiste Vabariigi Valitsuse määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

10.12.2002 nr 375 (RT I 2002, 101, 593) 1.01.2003

16.04.2004 nr 108 (RT I 2004, 27, 184) 24.04.2004

21.10.2004 nr 310 (RT I 2004, 72, 507) 29.10.2004

15.12.2005 nr 304 (RT I 2005, 68, 532) 25.12.2005

10.04.2008 nr 76 (RT I 2008, 17, 121) 19.04.2008

Määrus kehtestatakse «Loomatauditõrje seaduse» § 11 lõike 2 ja «Loomakaitseseaduse» § 3 lõike 4 punkti 1, § 3 lõike 5, § 9 lõike 4, § 12 lõike 5 ja § 13 lõike 6 alusel.

[RT I 2008, 17, 121 – jõust. 19.04.2008]

Volitada põllumajandusministrit kehtestama alljärgnevad määrused:
1) [Kehtetu – RT I 2004, 27, 184 – jõust. 24.04.2004]
2) «Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, nende identifitseerimise ning registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm , põllumajanduslooma kirjelduse koostamise eeskiri ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord»;
3) [Kehtetu – RT I 2004, 27, 184 – jõust. 24.04.2004]
4) «Nõuded põllumajandusloomade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele»;

41) «Lemmikloomade pidamise nõuded»;

[RT I 2008, 17, 121 – jõust. 19.04.2008]
5) «Lubatud veterinaarsete menetluste loetelu, neid läbiviivad isikud, nõuded nende menetluste teostamisele ning neid menetlusi teostava isiku ettevalmistusele»;
6) «Nõuded põllumajanduslooma tapaeelsele pidamisele ja kohtlemisele»;
7) «Nõuded põllumajanduslooma uimastamise, tapmise ja hukkamise ning neid teostavate isikute koolituse kohta, lubatud uimastamis-, tapmis- ja hukkamisvahendid ning lubatud uimastamis-, tapmis- ja hukkamismeetodid loomaliikide kaupa»;
8) [Kehtetu – RT I 2005, 68, 532 – jõust. 25.12.2005]
9) [Kehtetu – RT I 2004, 72, 507 – jõust. 29.10.2004]
10) [Kehtetu – RT I 2004, 72, 507 – jõust. 29.10.2004]

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json