Teksti suurus:

2008. aastal “Eesti maaelu arengukava 2004–2006” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevad maaelu arengu toetused

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.05.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 35, 512

2008. aastal “Eesti maaelu arengukava 2004–2006” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevad maaelu arengu toetused

Vastu võetud 29.04.2008 nr 40

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 42 lõike 2 alusel, arvestades «2008. aasta riigieelarve seaduse» § 1 osa 6 jao 8 peatüki 70005967 artikligrupis 4 maaelu arengukavale määratud rahalisi vahendeid ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1257/1999 Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) toetuste kohta maaelu arendamiseks ning teatavate määruste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 160, 26.06.1999, lk 80–102) artikli 44 lõike 2 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2004–2006» (edaspidi arengukava).

§ 1. 2008. aastal antakse arengukava alusel järgmisi Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevaid maaelu arengu toetusi:
1) põllumajanduslik keskkonnatoetus;
2) põllumajandusmaa metsastamise toetus.

§ 2. 2008. aastal toetatakse arengukava alusel antava põllumajandusliku keskkonnatoetuse raames mahepõllumajanduslikku tootmist.

§ 3. 2008. aastal toetatakse arengukava alusel antava põllumajandusmaa metsastamise toetuse raames järgmisi tegevusi:
1) toetuse abil rajatud metsakultuuri hooldamine;
2) toetuse abil rajatud metsakultuuri ühekordne täiendamine hukkunud metsakultuuri taastamiseks.

Minister Helir-Valdor SEEDER

Välissuhete ja arenduse asekantsleri kohusetäitja kantsleri ülesannetes  Peeter SEESTRAND

/otsingu_soovitused.json