Teksti suurus:

Põllumajandusministri 20. aprilli 2006. a määruse nr 48 "Tootmiskatse tegemiseks lubatud seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.05.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 36, 523

Põllumajandusministri 20. aprilli 2006. a määruse nr 48 "Tootmiskatse tegemiseks lubatud seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad" muutmine

Vastu võetud 30.04.2008 nr 42

Määrus kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 32 lõike 4 alusel.

Põllumajandusministri 20. aprilli 2006. a määruse nr 48 «Tootmiskatse tegemiseks lubatud seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad» (RTL 2006, 36, 625; 2007, 34, 593) § 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tootmiskatse tegemiseks lubatud põllukultuuride seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad sortide kohta liikide kaupa on järgmised:
1) harilik kaer (Avena sativa L.) 14 400 kg;
2) harilik nisu (suvinisu) (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.) 41 850 kg;
3) harilik nisu (talinisu) (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.) 24 100 kg;
4) harilik oder (Hordeum vulgare L.) 83 280 kg;
5) harilik rukis (Secale cereale L.) 2840 kg;
6) kartul (Solanum tuberosum L.) 25 750 kg;
7) raps (Brassica napus L. (partim)) 730 kg.».

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json