Teksti suurus:

Lihtsustatud korras ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, lubatud kogused ning ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise lihtsustatud kord

Lihtsustatud korras ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, lubatud kogused ning ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise lihtsustatud kord - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.05.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2020
Avaldamismärge:

Lihtsustatud korras ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, lubatud kogused ning ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise lihtsustatud kord

Vastu võetud 20.09.2005 nr 95
RTL 2005, 99, 1508
jõustumine 01.10.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.05.2008RTL 2008, 36, 52411.05.2008

Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» § 39 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse lihtsustatud korras ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, lubatud kogused ning ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise lihtsustatud kord.

§ 2.  Lihtsustatud korras ühendusevälisest riigist Eestisse toimetada lubatud taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu

  (1) Ilma fütosanitaarsertifikaadita ja turustamise eesmärgita on lihtsustatud korras lubatud Eestisse toimetada:
  1) reisijaga liikuva pagasi hulgas olevaid isiklikuks tarbimiseks ettenähtud taimi, taimseid saadusi ja muid objekte;
  2) seemet ja taimset paljundusmaterjali “Taimede paljundamise ja sordikaitseseaduses” sätestatud riiklike katsete läbiviimiseks riikliku sordiregistri registripidaja määratud koguses;
[RTL 2008, 36, 524 - jõust. 11.05.2008]
  3) toiduks ettenähtud taimi, taimseid saadusi ja muid objekte Eestis asuva välisriigi diplomaatilise esinduse, konsulaarasutuse, erimissioonide, rahvusvahelise organisatsiooni Eestis asuva esinduse diplomaatilise personali, haldustöötajate ning nende perekonnaliikmete isiklikuks tarbimiseks;
  4) taimede, taimsete saaduste ja muude objektide kaubanäidiseid kogukaaluga mitte üle 10 kg, välja arvatud seeme ja taimne paljundusmaterjal.

  (2) Lihtsustatud korras ei ole Eestisse lubatud toimetada:
  1) viljapuu-bakterpõletiku (Erwiniaamylovora) järgmisi peremeestaimi ja nende õietolmu: toompihlakas (Amelanchier Med.), ebaküdoonia (Chaenomeles Lindl.), tuhkpuu (Cotoneaster Ehrh.), viirpuu (Crataegus L.), küdoonia (Cydonia Mill.), villpööris (Eriobotrya Lindl.), õunapuu (Malus Mill.), astelpihlakas (Mespilus L.), tuliastel (Pyracantha Roem.), pirnipuu (Pyrus L.) ja pihlakas (Sorbus L.) ning Davidi fotiinia (Photiniadavidiana (Dcne.));
  2) tarbe- ja seemnekartulit;
  3) mulda ja komposti;
  4) sugukonna käpalised (Orhidaceae), perekondade krüsanteem (Dendrathema (DC.) DesMoul.) ja nelk (Dianthus L.) lõikeõisi ja potitaimi, mis pärinevad väljastpoolt Euroopa riike;
[RTL 2008, 36, 524 - jõust. 11.05.2008]
  5) perekondade tsitrus (Citrus L.), kinkanipuu (Fortunella Swingle), pontsirus (Poncirus Raf.) ning nende hübriidide ja perekonna viinapuu (Vitis L.) taimi.
[RTL 2008, 36, 524 - jõust. 11.05.2008]

§ 3.  Lihtsustatud korras ühendusevälisest riigist Eestisse toimetada lubatud taimede, taimsete saaduste ja muude objektide kogused

  Lihtsustatud korras võib Eestisse toimetada:
  1) kuni 5 taime, sealhulgas puud ja põõsad;
  2) kuni 3 kg tsitruselisi;
  3) kuni 5 kg muid värskeid puu- või köögivilju või mõlemaid kokku;
  4) kuni 20 lõikelille või -oksa või mõlemaid kokku või ühe lõikelilledest või -okstest või nendest mõlemast valmistatud kimbu või pärja;
  5) kuni 5 toalille;
  6) kuni 2 kg lillesibulaid või -mugulaid või mõlemaid kokku;
  7) kuni 5 viiegrammist müügipakendit seemneid.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2005. aasta 1. oktoobril.

/otsingu_soovitused.json