Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 16. märtsi 2007. a määruse nr 81 „Kinnistusraamatu täiendavate katastriandmete automaatne uuendamine“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.05.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 19, 134

Vabariigi Valitsuse 16. märtsi 2007. a määruse nr 81 „Kinnistusraamatu täiendavate katastriandmete automaatne uuendamine“ muutmine

Vastu võetud 08.05.2008 nr 80

Määrus kehtestatakse «Maakatastriseaduse» § 4 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 16. märtsi 2007. a määruses nr 81 «Kinnistusraamatu täiendavate katastriandmete automaatne uuendamine» (RT I 2007, 26, 150) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Määrusega kehtestatakse kinnistusraamatusse kantavad täiendavad katastriandmed, mida tehnilise võimaluse olemasolu korral uuendatakse automaatselt elektroonilise andmevahetuse käigus.»;

2) paragrahvi 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) kinnistu koosseisus olevate katastriüksuste muudetud andmed, muu hulgas andmed katastriüksuste jagamise ja täpsustatud mõõdistamise tulemusena tekkinud uutele katastriüksustele antud katastritunnuste kohta.»;

3) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Katastripidaja tagab, et automaatne andmeuuendus ei hõlma kinnistusraamatu katastriandmete sellist muutmist, millega kaasneb kinnistu piiri muutumine.».

Peaminister Andrus ANSIP

Justiitsminister Rein LANG

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json