Teksti suurus:

Põllumajandusministri 22. veebruari 2008. a määruse nr 14 ““Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.4 “Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.05.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 39, 558

Põllumajandusministri 22. veebruari 2008. a määruse nr 14 ““Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.4 “Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 12.05.2008 nr 47

Määrus kehtestatakse «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 194 lõike 1 alusel ning kooskõlas nõukogumääruse (EÜ) nr 1198/2006 Euroopa Kalandusfondi kohta (ELT L 223, 15.08.2006, lk 1–44) artikli 17 lõike 6 alusel heaks kiidetud «Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskavaga».

Põllumajandusministri 22. veebruari 2008. a määrust nr 14 ««Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava» meetme 3.4 «Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad» raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord» (RTL 2008, 18, 264) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvis 23 asendatakse sõnad «2007. aastal toimunud messi puhul» sõnadega «messi puhul, mis on toimunud ajavahemikus 1. juunist 2007. a kuni 1. juunini 2008. a»;

2) lisades 3 ja 4 asendatakse sõnad «krooni (käibemaksuta)» sõnaga «krooni»;

3) lisade 3 ja 4 normitehnilises märkuses 4 asendatakse sõnad «summa käibemaksuta» sõnaga «summa»;

4) lisas 4 asendatakse sõnad «Pardakaart/pardakaardid» sõnadega «Pardakaardi koopia / pardakaartide koopia».

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json