Teksti suurus:

Kaitseliidu Tartu Maleva lipu kirjeldus

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.05.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:RTL 2008, 41, 572

Kaitseliidu Tartu Maleva lipu kirjeldus

Vastu võetud 14.05.2008 nr 7

Määrus kehtestatakse «Kaitseliidu seaduse» § 7 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Kaitseliidu Tartu Maleva lipu kirjeldus.

§ 2.  Kaitseliidu Tartu Maleva lipu kirjeldus

  (1) Tartu Maleva lipu lipuväli on maleruudustatud musta ja valgega. Mustas ruudus asub valge ja valges ruudus hõbedane Põhjatäht. Lipuvälja aupunktis on sinise äärisega hõbedane väljavenitatud alumise haruga Põhjatäht.

  (2) Tartu Maleva lipu tagakülg vastab Kaitseliidu üldlipu kirjeldusele. Maleva lipu kujutis on toodud määruse lisas.

Minister Jaak AAVIKSOO

Kantsler Lauri ALMANN


Kaitseministri 14. mai 2008. a määruse nr 7
«Kaitseliidu Tartu Maleva lipu kirjeldus»
lisa


Kaitseliidu Tartu Maleva lipu kujutis

Kaitseliidu Tartu Maleva (edaspidi Tartu Malev) lipuvälja pikkus on 165 cm ja laius 105 cm. Lipp on ääristatud 10 cm pikkuste kuldsete narmastega.

Tartu Maleva lipu esikülje tausta moodustavad 7 rida ja 10 veergu ühesuurust musta ja valget ruutu. Lipu esikülje keskel on vertikaali suhtes sümmeetriline 13-haruline hõbedane Põhjatäht, mille harud on enamvähem võrdse pikkusega, kuid alumine haru on väljavenitatud poole lipu pikkuseks ja ülemine haru puudub. Põhjatäht on ääristatud sinise randiga. Iga väikese musta ruudu keskel asub valge ja valge ruudu keskel hõbedane Põhjatäht.

Lipu esikülg
Lipu tagakülg

Lipu värvitoonid rahvusvahelise PANTONE värvitabeli järgi on:
must – Black;
sinine – 285;
kollane – 012;
kuldne – 1235;
hõbe – 877.

/otsingu_soovitused.json