Teksti suurus:

Nende söötade tariifne klassifikatsioon, mille vabasse ringlusse suunamisel tasutakse järelevalvetoimingute eest riigilõivu

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.05.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.10.2010
Avaldamismärge:RTL 2008, 43, 591

Nende söötade tariifne klassifikatsioon, mille vabasse ringlusse suunamisel tasutakse järelevalvetoimingute eest riigilõivu

Vastu võetud 16.05.2008 nr 50

Määrus kehtestatakse «Söödaseaduse» § 28 lõike 4 alusel.

§ 1. Tariifne klassifikatsioon

Nende mitteloomsete söötade tariifne klassifikatsioon, mille vabasse ringlusse suunamisel tasutakse järelevalvetoimingute eest riigilõivu «Riigilõivuseaduse» § 210 lõikes 3 sätestatud määrade järgi, on toodud määruse lisas.

§ 2. Määruse kehtetuks tunnistamine

Põllumajandusministri 23. jaanuari 2007. a määrus «Nende söötade tariifne klassifikatsioon, mille vabasse ringlusse suunamisel tasutakse järelevalvetoimingute eest riigilõivu» (RTL 2007, 9, 142) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 16. mai 2008. a määruse nr 50 «Nende söötade tariifne klassifikatsioon, mille vabasse ringlusse suunamisel tasutakse järelevalvetoimingute eest riigilõivu»
lisa

NENDE MITTELOOMSETE SÖÖTADE TARIIFNE KLASSIFIKATSIOON, MILLE VABASSE RINGLUSSE SUUNAMISEL TASUTAKSE JÄRELEVALVETOIMINGUTE EEST RIIGILÕIVU

1. Söödamaterjal

Jrk   Tariifne klassifikatsioon Sööda nimetus
    Grupp 05  
1.1. ex 0506 90 00 Deželatiniseeritud ja steriliseeritud kondijahu
1.2. ex 0508 00 00 Kaltsiumkarbonaat jahvatatud merekarpidena
    Grupp 07  
1.3. ex 0712 90 19 Suhkrumais (Zea mays var. Saccharata) kuivatatult
1.4.   0713 10 90 Herne (Pisum sativum L.) kuivatatud seemned
1.5. ex 0713 20 00 Kikerherne (Cicer arietinum L.) kuivatatud seemned, välja arvatud külvamiseks ettenähtud seemned
1.6. ex 0713 31 00 Aedoa (Vigna mungo (L.) Hepper, Vigna radiata (L.) Wilczek) kuivatatud seemned, mida on mõõdukalt kuumtöödeldud toksiliste lektiinide lagundamiseks, välja arvatud külvamiseks ettenähtud seemned
1.7. ex 0713 32 00 Asukioa (Vigna angularis, sünonüüm Phaseolus angularis) kuivatatud seemned, mida on mõõdukalt kuumtöödeldud toksiliste lektiinide lagundamiseks, välja arvatud külvamiseks ettenähtud seemned
1.8. ex 0713 33 90 Hariliku aedoa (Phaseolus vulgaris L.) kuivatatud seemned, mida on mõõdukalt kuumtöödeldud toksiliste lektiinide lagundamiseks
1.9. ex 0713 39 00 Muud aedoa (Phaseolus spp., Vigna spp.) kuivatatud seemned, mida on mõõdukalt kuumtöödeldud toksiliste lektiinide lagundamiseks, välja arvatud külvamiseks ettenähtud seemned
1.10. ex 0713 40 00 Läätse (Lens culinaris Medik) kuivatatud seemned, välja arvatud külvamiseks ettenähtud seemned
1.11. ex 0713 50 00 Põldoa ja söödaoa (Vicia faba L.) kuivatatud seemned, välja arvatud külvamiseks ettenähtud seemned
1.12. ex 0713 90 00 Muude kaunviljade kuivatatud seemned, välja arvatud külvamiseks ettenähtud seemned:

1) kureherne ehk viki (Vicia sativa L.) seemned;

2) lääts-hiireherne (Vicia ervilia (L.) Willd.) ja üheõielise hiireherne (Vicia monanthos Desf.) seemned;

3) magusa ehk vähese alkaloidisisaldusega lupiini (Lupinus ssp.) seemned;

4) põld-seaherne (Lathyrus sativus L.) seemned, mida on nõuetekohaselt kuumtöödeldud.

1.13. ex 0714 10 Jahumanioki mugulad, mis võivad olla värsked, jahutatud, külmutatud, kuivatatud, tükeldamata, tükeldatud või graanulitena, välja arvatud toiduks ettenähtud mugulad
1.14. ex 0714 20 90 Bataadi mugulad, mis võivad olla värsked, jahutatud, külmutatud, kuivatatud, tükeldamata, tükeldatud või graanulitena
    Grupp 10  
1.15.   1001 10 00 Kõva nisu (Triticum durum Desf.) terad
1.16. ex 1001 90 99 Hariliku nisu (Triticum aestivum L.), speltanisu (Triticum spelta L.), polbnisu (Triticum dicoccum Schrank) ja kultuur-üheteranisu (Triticum monococcum L.) terad
1.17.   1002 00 00 Hariliku rukki (Secale cereale L.) terad
1.18.   1003 00 90 Hariliku odra (Hordeum vulgare L.) terad
1.19.   1004 00 00 Hariliku kaera (Avena sativa L.) terad
1.20.   1005 90 00 Maisiterad (Zea mays L.), välja arvatud suhkrumais
1.21. ex 1006 40 00 Hariliku riisi (Oryza sativa L.) terade poleerimisel või glaseerimisel saadud purustatud riis, välja arvatud toiduainete tootmiseks ettenähtud riis
1.22.   1007 00 90 Hariliku sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench) terad
1.23.   1008 20 00 Hariliku hirsi (Panicum miliaceum L.) terad
1.24.   1008 90 10 Tritikale (Triticum X Secale) terad
    Grupp 11  
1.25.   1104 12 90 Kaerahelbed
1.26.   1104 30 10 Nisuidud
1.27. ex 1105 20 00 Kartulihelbed
1.28. ex 1107 10 Röstimata nisu- ja muu teraviljalinnase idud
1.29. ex 1107 20 Röstitud nisu- ja muu teraviljalinnase idud
1.30.   1108 11 00 Nisutärklis, sealhulgas puhetatud nisutärklis
1.31.   1108 12 00 Maisitärklis, sealhulgas puhetatud maisitärklis
1.32.   1108 13 00 Kartulitärklis, sealhulgas puhetatud kartulitärklis
1.33. ex 1108 14 00 Puhetatud maniokitärklis
1.34.   1108 19 10 Riisitärklis
1.35.   1108 20 00 Inuliin
1.36. ex 1109 00 00 Kuivatatud nisugluteen
    Grupp 12  
1.37. ex 1201 00 90 Põld-sojaoa (Glycine max (L.) Merr.) mõõdukalt kuumtöödeldud seemned
1.38.   1204 00 90 Hariliku lina (Linum usitatissimum L.) seemned
1.39.   1205 10 90 Madala eruukhappe sisaldusega rapsi (Brassica napus L. (partim)) ja rüpsi (Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs) seemned1
1.40. ex 1205 90 00 Rapsi (Brassica napus L. (partim) ja rüpsi (Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs) seemned2
1.41. ex 1206 00 Päevalille (Helianthus annuus L.) seemned, välja arvatud külvamiseks ettenähtud seemned
1.42. ex 1207 20 90 Puuvillapõõsa (Gossypium L.) seemned
1.43. ex 1212 99 30 Jaanikaunapuu ehk jaanileivapuu (Ceratonia siliqua L.) kuivatatud kaunade jahvatamisel saadud jaanikaunajahu
1.44. ex 1212 20 00 Mere- ja muud vetikad:

1) merevetikajahu;

2) jahvatatud ja granuleeritud lubivetikad.

1.45. ex 1213 00 00 Teraviljaõled, sealhulgas töödeldud õled
1.46. ex 1214 10 00 Hariliku lutserni (Medicago sativa L.) ja hübriidlutserni (Medicago × varia T. Martyn) jahvatamisel saadud lutsernijahu ja -graanulid
1.47.   1214 90 10 Söödapeet (Beta vulgaris L.), kaalikas (Brassica napus L. em. Metzg. subsp. napobrassica (L.) Hanelt) ja muud söödajuurviljad
1.48. ex 1214 90 90 Muud söödakultuuride saadused:

1) lutserni pressimisjäägid;

2) lutsernivalgu kontsentraat;

3) ristiku (Trifolium spp.) jahvatamisel saadud ristikujahu ja -graanulid;

4) heintaimede jahvatamisel saadud rohujahu ja -graanulid.

    Grupp 15  
1.49. ex 1507–1515 Taimeõli söödaks
    Grupp 17  
1.50. ex 1701 11 90 Harilikust suhkruroost (Saccharum officinarum L.) saadud roosuhkur söödaks
1.51. ex 1701 12 90 Suhkrupeedist (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima Döll) saadud peedisuhkur söödaks
1.52.   1703 10 00 Suhkruroomelass
1.53. ex 1703 90 00 Suhkrupeedimelass
    Grupp 18  
1.54. ex 1802 00 00 Hariliku kakaopuu (Theobroma cacao L.) kuivatatud ja röstitud kakaoubade kestad
    Grupp 21  
1.55. ex 2106 10 Sojavalgu kontsentraat
    Grupp 23  
1.56. ex 2302 10 Maisi tuulamis-, jahvatus- või muud töötlusjäägid:

1) maisikliid;

2) maisi peenkliid;

3) maisigluteen;

4) söödagluteen maisist.

1.57. ex 2302 30 Nisu tuulamis-, jahvatus- või muud töötlusjäägid:

1) nisukliid;

2) nisu peenkliid;

3) nisusöödajahu.

1.58. ex 2302 40 Muude teraviljade tuulamis-, jahvatus- või muud töötlusjäägid:

1) kaerakestad, -kliid ja -peenkliid;

2) odra peenkliid;

3) rukkikliid ja peenkliid;

4) rukkisöödajahu;

5) heledad ja tumedad riisikliid;

6) riisikliid kaltsiumkarbonaadi lisandiga;

7) kupatatud riisist söödajahu;

8) jahvatatud söödariis.

1.59. ex 2302 50 00 Kaunviljade tuulamis-, jahvatus- või muud töötlusjäägid:

1) guaaraoast (Cyamopsis tetragonolobus (L.) Taub.) taimeliimi ekstraheerimisel saadud guaarašrott;

2) hernekliid ja -peenkliid;

3) sojaoa seemnekestad.

1.60. ex 2303 10 Tärklise tootmisjäägid ja muud sellised jäätmed:

1) kartuli (Solanum tuberosum L.) pulp;

2) kondenseeritud kartulimahl;

3) kuivatatud kartulivalk;

4) odravalk;

5) söödagluteen nisust;

6) maisigluteen3;

7) söödagluteen maisist3.

1.61. ex 2303 20 Suhkrutootmise kõrvalsaadused:

1) suhkrupeedimelassi raba;

2) suhkruroomelassi raba;

3) suhkrupeedi kuivatatud pressimisjäätmed.

1.62. ex 2303 30 00 Õllepruulimise või piirituse destilleerimise jäätmed söödaks:

1) kuivatatud kääritamisjäägid;

2) piiritusetööstuse kuivjäägid;

3) tumedad piiritusetööstuse kuivjäägid.

1.63. ex 2304 00 00 Sojaõli ekstraheerimisel saadud tahked jäätmed:

1) sojašrott kooritud ja röstitud sojaubadest;

2) sojašrott röstitud sojaubadest.

1.64. ex 2305 00 00 Maapähkli (Arachis L.) pähklitest õli pressimisel või ekstraheerimisel saadud tahked jäätmed:

1) maapähklišrott kooritud maapähklitest;

2) maapähklišrott osaliselt kooritud maapähklitest;

3) õlikook kooritud maapähklitest;

4) õlikook osaliselt kooritud maapähklitest.

1.65. ex 2306 Õlitööstuse kõrvalsaadused4:

1) kook;

2) šrott;

3) pulp;

4) seemnekestad.

1.66. ex 2308 00 Tsitruseliste (Citrus spp.) viljade, seemne- ja luuviljaliste viljapuude viljade, viinamarja ning tomati pressimisjäägid; tammetõrud ja hobukastanid.
1.67.   2309 90 91 Suhkrupeedi pressimisjäätmed melassilisandiga
    Grupp 25  
1.68. ex 2501 00 99 Naatriumkloriid või naatriumkloriidi sisaldavate materjalide nagu kivisoola ja meresoola jahvatamisel saadud toode
1.69. ex 2509 00 00 Kriit söödaks
170. ex 2510 20 00 Defluoreeritud fosfaatkaevis, mis on saadud puhastatud ja defluoreeritud looduslike fosfaatide jahvatamisel
1.71. ex 2517 10 20 Kaltsiumkarbonaat jahvatatud lubjakivina
172.   2519 90 10 Magneesiumoksiid, välja arvatud kaltsineeritud looduslik magneesiumkarbonaat
1.73. ex 2519 90 90 Kaltsiumkarbonaadi ja magneesiumkarbonaadi looduslik segu
    Grupp 28  
1.74.   2833 21 00 Magneesiumsulfaat
1.5. ex 2835 Fosforhappe kaltsiumi-, naatriumi-, magneesiumisoolad
1.76.   2836 30 00 Naatriumvesinikkarbonaat
1.77.   2836 50 00 Kaltsiumkarbonaat
    Grupp 29  
1.78. ex 2915 50 00 Magneesiumpropanaat
    Grupp 31  
1.79. ex 3105 40 00 Ammooniumdivesinikfosfaat

1 Sisaldab mittelenduvat õli, mille eruukhappesisaldus on alla 2% massist, ning tahket osist, mis sisaldab alla 30 mikromooli glükosinolaate grammi kohta.
2 Sisaldab alla 30 mikromooli glükosinolaate grammi kohta tahkest osisest.
3 Tärklisesisaldus kuni 28% ja rasvasisaldus kuni 4,5% kuivaine massist.
4 Madala eruukhappesisaldusega rapsi- ja rüpsiseemnete kõrvalsaadus, mis sisaldab mittelenduvat õli, mille eruukhappesisaldus on alla 2% massist, ning tahket osist, mis sisaldab alla 30 mikromooli glükosinolaate grammi kohta.

2. Söödalisand

Jrk   Tariifne klassifikatsioon Sööda nimetus
    Grupp 13  
2.1. ex 1302 32 90 Guaarkummi
    Grupp 23  
2.1. ex 2309 90 95 Koliinkloriid orgaanilisel või anorgaanilisel baasil
    Grupp 25  
2.2. ex 2507 00 80 Kaoliinsavi ja asbestivaba kaoliniit
2.3. ex 2530 Söödalisandina kasutatavad paksendajad:

1) natroliit-fonoliit;

2) sepioliitsavi;

3) setteline klinoptiloliit;

4) steatiidi ja kloriidi looduslik segu;

5) sünteetilised kaltsiumaluminaadid;

6) vulkaaniline klinoptiloliit;

7) perliit;

8) sepioliit;

9) vermikuliit.

    Grupp 28  
2.4. ex 2817 00 00 Tsinkoksiid
2.5.   2820 Mangaanoksiidid
2.6. ex 2821 Raudoksiidid
2.7.   2825 50 00 Vaskoksiid ja hüdroksiid
2.8. ex 2833 Tsink-, mangaan-, vask-, raud- ja koobaltsulfaat
2.9. ex 2836 99 Tsink-, mangaan-, vask- ja raudkarbonaat
    Grupp 29  
2.10. ex 2915 70 Palmithape ja selle soolad
2.11. ex 2916 31 00 Bensoehape ja selle soolad
2.12.   2922 41 00 Lüsiin ja selle estrid, nende soolad
2.13. ex 2922 49 95 Muud aminohapped:

1) tehniliselt puhas L-treoniin;

2) tehniliselt puhas L-trüptofaan;

3) tehniliselt puhas DL-trüptofaan.

2.14. ex 2929 90 00 Muude lämmastikku sisaldavate funktsionaalrühmadega ühendite hulka kuuluv L-lüsiini fosfaadi tootmise kõrvalsaadus
2.15.   2930 40 Metioniin, selle ühendid ja analoogid
2.16. ex 2936 Looduslikud või sünteetilised provitamiinid ja vitamiinid ning samalaadse toimega keemiliselt täpselt määratletud ained
2.17. ex 2941 90 00 Histomonostaatikumid ja koktsidiostaatikumid
    Grupp 30  
2.18.   3002 90 50 Mikroorganismide kultuurid, välja arvatud pärmid
    Grupp 31  
2.19. ex 3102 10 Karbamiid (uurea) ja selle derivaadid
    Grupp 35  
2.20. ex 3507 90 90 Ensüümid:

1) amülaas;

2) batsillolüsiin;

3) fütaas;

4) glükanaas;

5) ksülanaas;

6) polügalakturonaas;

7) subtilisiin;

8) tsellulaas;

9) hemitsellulaas;

10) mannanaas;

11) glükoosoksidaas;

12) pektinaas.

3. Erisöödamaterjal

Jrk   Tariifne klassifikatsioon Sööda nimetus
    Grupp 21  
3.1. ex 2102 Söödana kasutatavad pärmid ja muud mitteaktiivsed üherakulised organismid ning nende kultiveerimisel saadud proteiinid
    Grupp 28  
3.2. ex 2833 29 90 Ammooniumsulfaat vesilahuses
    Grupp 29  
3.3. ex 2915 29 00 Ammooniumatsetaat vesilahuses
3.4. ex 2918 11 00 Ammooniumlaktaat
3.5. ex 2929 90 00 Aminohapete fermentatsiooniga tootmise kõrvalsaadused
    Grupp 30  
3.6.   3002 90 50 Mikroorganismide kultuurid, välja arvatud pärmid

4. Muud loomasöödana kasutatavad tooted

Jrk   Tariifne klassifikatsioon Sööda nimetus
      Grupp 23  
4.1.   2309 Loomasöödana kasutatavad tooted, sealhulgas eelsegud, täiendsöödad, täissöödad ning muud segasöödad, söödalisandid ja söödamaterjalid

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json