Teksti suurus:

Tartu Vangla teenistujate koosseis

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 44, 607

Tartu Vangla teenistujate koosseis

Vastu võetud 26.05.2008 nr 25

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 105 lõike 2 ja «Kriminaalhooldusseaduse» § 371 alusel.

§ 1. Tartu Vangla teenistujate koosseis

Ameti- või abiteenistuskoht Ameti- või abiteenistuskoha põhigrupp/ametiaste Arv Kokku
       
Juhtkond      
Direktor Vangla peainspektor 1  
Direktori asetäitja vangistuse alal Vangla peainspektor 1  
Direktori asetäitja halduse alal Vangla peainspektor 1  
Direktori asetäitja taasühiskonnastamise alal Vangla peainspektor 1  
        4
Esimene üksus      
Peaspetsialist-üksuse juht I klassi vanglainspektor 1  
Inspektor-kontaktisik II klassi vanglainspektor 6  
Vanemvalvur I klassi valvur 4  
Valvur II klassi valvur 15    
      26
Teine üksus      
Peaspetsialist-üksuse juht I klassi vanglainspektor 1  
Inspektor-kontaktisik II klassi vanglainspektor 5  
Vanemvalvur I klassi valvur 4  
Valvur II klassi valvur 12    
      22
Kolmas üksus      
Peaspetsialist-üksuse juht I klassi vanglainspektor 1  
Inspektor-kontaktisik II klassi vanglainspektor 6  
Vanemvalvur I klassi valvur 5  
Valvur II klassi valvur 16    
      28
Neljas üksus      
Peaspetsialist-üksuse juht I klassi vanglainspektor 1  
Inspektor-kontaktisik II klassi vanglainspektor 5  
Vanemvalvur I klassi valvur 4  
Valvur II klassi valvur 15    
      25
Viies üksus      
Peaspetsialist-üksuse juht I klassi vanglainspektor 1  
Inspektor-kontaktisik II klassi vanglainspektor 5  
Vanemvalvur I klassi valvur 4  
Valvur II klassi valvur 12    
      22
Kuues üksus      
Peaspetsialist-üksuse juht I klassi vanglainspektor 1  
Inspektor-kontaktisik II klassi vanglainspektor 1  
Vanemvalvur I klassi valvur 3  
Valvur II klassi valvur 34    
      39
Järelevalveosakond      
Juhataja I klassi vanglainspektor 1  
Peaspetsialist I klassi vanglainspektor 1  
Peaspetsialist-korrapidaja I klassi vanglainspektor 5  
Inspektor-korrapidaja abi II klassi vanglainspektor 7  
Spetsialist II klassi vanglainspektor 6  
Inspektor II klassi vanglainspektor 2  
Vanemvalvur I klassi valvur 9  
Vanemvalvur-koerajuht I klassi valvur 1  
Valvur II klassi valvur 26    
Valvur-koerajuht II klassi valvur 4  
      62
Julgeolekuosakond      
Juhataja I klassi vanglainspektor 1  
Peaspetsialist I klassi vanglainspektor 2  
Spetsialist II klassi vanglainspektor 8  
      11
Arvestusosakond      
Juhataja I klassi vanglainspektor 1  
Peaspetsialist I klassi vanglainspektor 2  
Spetsialist II klassi vanglainspektor 7  
      10
Saatmisosakond      
Juhataja I klassi vanglainspektor 1  
Inspektor II klassi vanglainspektor 4  
Spetsialist-planeerija II klassi vanglainspektor 2  
Vanemvalvur I klassi valvur 4  
Valvur II klassi valvur 8  
      19
Sotsiaalosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik 1  
Peaspetsialist-sotsiaaltöötaja Vanemametnik 1  
Peaspetsialist-vanemkaplan Vanemametnik 1  
Sotsiaaltöötaja Vanemametnik 7  
Sotsiaalpedagoog Vanemametnik 1  
Spetsialist-psühholoog Vanemametnik 5  
Spetsialist-kaplan Vanemametnik 2  
Spetsialist-huvijuht Vanemametnik 2  
Spetsialist-hariduskorraldaja Vanemametnik 1  
Raamatukoguhoidja Vanemametnik 1  
      22
Meditsiiniosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik 1  
Spetsialist-üldarst Vanemametnik 2  
Spetsialist-psühhiaater Vanemametnik 2  
Spetsialist-kliiniline psühholoog Vanemametnik 1  
Spetsialist-radioloog Vanemametnik    0,5  
Spetsialist-infektsionist Vanemametnik    0,5  
Spetsialist-radioloogia õde Vanemametnik      0,75  
Spetsialist-günekoloog Vanemametnik      0,25  
Spetsialist-hambaarst Vanemametnik 1  
Spetsialist-hambaarsti õde Vanemametnik 1  
Spetsialist-vanemõde Vanemametnik 1  
Spetsialist-õde Vanemametnik 12    
Nooremspetsialist-laborant Nooremametnik 1  
Nooremspetsialist-hooldaja Nooremametnik 1  
      25
Üldosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik 1  
Peaspetsialist Vanemametnik 1  
Personali peaspetsialist Vanemametnik 1  
Spetsialist Vanemametnik 3  
Personali spetsialist Vanemametnik 2  
Jurist Vanemametnik 3  
Referent Vanemametnik 1  
      12
Finants- ja majandusosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik 1  
Peaspetsialist Vanemametnik 6  
Spetsialist Vanemametnik 8  
Spetsialist-laojuhataja Vanemametnik 3  
Spetsialist-söökla juhataja Vanemametnik 1  
Spetsialist-kaubatundja Vanemametnik 2  
Spetsialist-energeetik Vanemametnik 1  
Kokk Teenindustöötaja 7  
Müüja-komplekteerija Teenindustöötaja 1  
Elektrik Oskustööline 1  
Mehaanik Oskustööline 1  
Seadistaja Oskustööline 1  
Autojuht Mehhanismide juht 2  
Köögitööline Lihttööline 7  
Koristaja Lihttööline 4  
      46
Kriminaalhooldusosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik 1  
Talituse juhataja Kõrgem ametnik 7  
Vanemkriminaalhooldusametnik Vanemametnik 7  
Kriminaalhooldusametnik Vanemametnik 50    
Referent Nooremametnik 5  
Koristaja Lihttööline    2,3  
        72,3
       

Teenistujate ameti- ja abiteenistuskohti kokku

  445,3
sealhulgas vanglaametniku ametikohti     268  
       

Kinnipeetavatega täidetavad abiteenistuskohad

   
Elektrik-remonditööline Oskustööline 5  
Lukksepp-keevitaja Oskustööline 4  
Kingsepp Lihttööline 1  
Abitööline Lihttööline 70    
      80
       
KÕIK KOKKU     525,3

§ 2. Justiitsministri 18. aprilli 2006. a määrus nr 11 «Tartu Vangla teenistujate koosseis» (RTL 2006, 38, 660; 2007, 96, 1604) tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Määrus jõustub 1. juunil 2008. a.

Minister Rein LANG

Kantsler Margus SARAPUU