Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.06.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 46, 639

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 28.05.2008 nr 53

Määrus kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 3 lõike 3, § 26 lõike 4, § 65 lõigete 4 ja 7, § 73 lõigete 5 ja 7, § 74 lõike 5, § 75 lõigete 2 ja 4, § 76 lõike 4, § 96 lõike 2, § 97 lõigete 2 ja 10, § 101 lõike 4, § 104 lõike 4, § 105 lõike 5 ning § 117 lõike 5 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 52 «Peediseemne kategooriad ning peediseemne tootmise ja turustamise nõuded1» (RTL 2006, 37, 635; 2007, 24, 429) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 18 täiendatakse punktiga 16 järgmises sõnastuses:

« 16) Eestis pakendatud seemne puhul seemne puhtus, idanevus, 1000 tera mass ja pakendamisloa number.»;

2) lisas 1 asendatakse sõnad «Tel/faks 627 1630» sõnadega «Tel/faks 671 2630»;

3) lisast 2 jäetakse välja sõnad «Seemnete sertifitseerimise osakond».

§ 2. Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 53 «Õli- ja kiudtaimede seemne kategooriad ning õli- ja kiudtaimede seemne tootmise ja turustamise nõuded1» (RTL 2006, 37, 636; 2007, 24, 429) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 9 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu «õli- ja kiudtaimede» sõnaga «seemne»;

2) paragrahvi 19 lõikeid 1 ja 2 täiendatakse punktiga 15 järgmises sõnastuses:

« 15) Eestis pakendatud seemne puhul seemne puhtus, idanevus, 1000 tera mass ja pakendamisloa number;»;

3) paragrahvi 19 lõiget 3 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:

« 13) Eestis pakendatud seemne puhul seemne puhtus, idanevus, 1000 tera mass ja pakendamisloa number.»;

4) lisas 4 asendatakse sõnad «Tel/faks 627 1630» sõnadega «Tel/faks 671 2630»;

5) lisast 7 jäetakse välja sõnad «Seemnete sertifitseerimise osakond».

§ 3. Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 55 «Teraviljaseemne kategooriad ning teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded1» (RTL 2006, 37, 638; 2007, 24, 429) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 19 lõiget 1 täiendatakse punktiga 16 järgmises sõnastuses:

« 16) Eestis pakendatud seemne puhul seemne puhtus, idanevus, 1000 tera mass ja pakendamisloa number.»;

2) lisas 2 asendatakse sõnad «Tel/faks 627 1630» sõnadega «Tel/faks 671 2630»;

3) lisast 5 jäetakse välja sõnad «Seemnete sertifitseerimise osakond».

§ 4. Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 56 «Söödakultuuride seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded1» (RTL 2006, 37, 639; 2007, 85,1431) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 18 lõiget 1 täiendatakse punktiga 15 järgmises sõnastuses:

« 15) Eestis pakendatud seemne puhul seemne puhtus, idanevus, 1000 tera mass ja pakendamisloa number.»;

2) paragrahv 18 lõiget 2 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

« 12) Eestis pakendatud seemne puhul seemne puhtus, idanevus, 1000 tera mass ja pakendamisloa number.»;

3) lisa 1 punkti 1 rea 57 kuuendat veergu täiendatakse arvuga «2,0»;

4) lisas 2 asendatakse sõnad «Tel/faks 627 1630» sõnadega «Tel/faks 671 2630»;

5) lisa 3 ridade 30–32, 37, 45 ja 47 teises veerus asendatakse arv «20» arvuga «25»;

6) lisast 4 jäetakse välja sõnad «Seemnete sertifitseerimise osakond».

§ 5. Põllumajandusministri 5. mai 2006. a määrust nr 60 «Köögiviljakultuuride seemne kategooriad ning köögiviljakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded1» (RTL 2006, 41, 734; 2007, 52, 951) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 19 täiendatakse punktiga 16 järgmises sõnastuses:

« 16) Eestis pakendatud seemne puhul seemne puhtus, idanevus, 1000 tera mass ja pakendamisloa number.»;

2) lisa 1 rea 24 kolmandas veerus asendatakse arv «98» arvuga «96»;

3) lisas 2 asendatakse sõnad «Tel/faks 627 1630» sõnadega «Tel/ faks 671 2630»;

4) lisast 4 jäetakse välja sõnad «Seemnete sertifitseerimise osakond».

§ 6. Paragrahvi 4 lõiget 3 rakendatakse tagasiulatuvalt 2. jaanuarist 2008. a.

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json